Certiport

Certiport®

Certiport е една од трите глобални компании кои работат со официјална вендорска сертификација и единствена меѓу нив која овозможува воведно ниво на сертификација наменета за младите на сите едукациски нивоа и работната сила. Сертификациските испити на Certiport се испорачуваат низ мрежа од 12.000 и повеќе партнери - Certiport Authorized Training Centers во 152 земји во светот на 27 јазици. Овие сертификати се стандард за академска подготвеност и спремност на работната сила, овозможувајќи на индивидуалците со различна стручна квалификација да ги потврдат вештините потребни во денешниот конкурентен свет, воден од брзиот развој на технологијата.

Certiport администрира со следните меѓународно признати сертификати:

 • Мicrosoft® Office Specialist
 • HP Accredited Technical Associate
 • IC3 digital literacy certificate
 • Microsoft® Technology Associate
 • Adobe® Certified Associate
 • Autodesk Certified User
 • Intuit QuickBooks Certified User
 • CompTIA® Strata™ Fundamentals of Technology

До денес, Certiport има доставено преку 11 милиони испити ширум светот. Статистиката покажува дека, Certiport одржува 3500 испити дневно што би значело 145 испити на саат или 2.41 испити во минута некаде во светот.
За повеќе информации посетете ja официјалната страница на Certiport www.certiport.com.

Microsoft® Office Specialist

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) креиран од страна на Certiport е единствениот прифатен сертификат на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на вештините за Microsoft Office пакетот. Тоа е официјален Microsoft Office сертификат за продуктивност во работата, кој им овозможува на студентите од средно и високо образование, како и на кандидатите кои се обучуваат или работат, да ги потврдат своите вештини и да напреднат на акдемско и професионално ниво.

Certiport испорачува над милион испити за MOS сертификација на годишно ниво и претставува најголема IT сертификациона програма во светот. MOS сертификатот:

Обезбедува квалификации кои се препознатливи ширум светот

 • Демонстрира компјутерски знаења од суштинско значење
 • Помага да се диференцираат кандидатите при вработување или унапредување
 • Гради самодоверба за конкурентен пат во кариерата

Microsoft Technology Associate

Сертификатот Microsoft Technology Associate (MTA) е првиот чекор во Microsoft IT сертификационата програма.

MTA ги потврдува основните концепти во технологијата кои се темел за успешна кариера во IT индустријата, овозможувајќи им на студентите да истражуваат нови патишта во кариерата со прифатлива инвестиција на време и ресурси.

 • Дизајниран од страна на Microsoft Learning експерти и професионални тренери
 • Базиран на високото побарување за овој профил на кадри во ИТ индустријата
 • Содржината на МТА програмата лесно се интегрира во постоечка наставна програма
 • Вклучува Certification Exam Review Kits

Adobe® Certified Associate

Користење на дигиталните комуникации при вработување се применува во сите индустрии ширум светот. Adobe Certified Associate (ACA) сертификатот обезбедува квалификација и потврда на вештините при работа во графички дизајн, веб маркетинг или видео продукција

 • Подржан е од светски вендори во дигиталната комуникација
 • Tемите за сертификација се вклучени директно во наставната програма на Adobe Education
 • Спој на теоретските знаења и праксата преку конкретни примери во соодветната апликација
 • Потврдува вештини во дигиталните комуникации користејќи Adobe® Creative Suite®, соодветни на барањата на пазарот

Autodesk® Certified User

Autodesk Certified User (ACU) сертификационата програма е кариерно ориентирана и технички едукативна програма, со која студентите учат атрактивни 2D и 3D дизајн вештини користејќи го најновиот Autodesk дизајн софтвер.

 • ACU испитите ги покриваат академските и индустриските побарувања во една сертификација, дизајнирана за студенти
 • Испитите содржат multi-choice прашања и конкретни примери преку кои се потврдува дека студентите ефективно го користат Autodesk софтверот
 • Autodesk Education Community им нуди на студентите и тренерите бесплатен софтвер, материјал за учење и поддршка во училницата

IC3 Digital Literacy Certificate

IC3 Digital Literacy е сертификат кој ја потврдува спремноста на кандидатот да успее во работното опкружување кога од него се бара работа на компјутер и интернет. Темите на IC3 испитите се одредени од страна на Global Digital Literacy Council, тим на експерти која го репрезентира Certiport пред глобалната публика. IC3 е интернационално признат сертификат кој ги потврдува најрелевантните вештини на дигитална писменост потребни во денешниот академски и бизнис сектор. За да го добие овој сертификат, кандидатот мора да положи три испити.

Испити за MOS сертификација

MOS содржи серија на сертификациони нивоа, кои обезбедуваат континуитет во квалификација и потврда на вештините.

Microsoft Office Specialist (Core Certification)

 • Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook

Microsoft Office Expert

 • Word Expert, Excel Expert

Microsoft Office Master

 • Word Expert, Excel Expert, Power Point, Outlook или Access

Испити за MTA сертификација

MTA содржи серија на сертификациони нивоа, кои обезбедуваат континуитет во квалификација и потврда на вештините.

Developer испити

 • Software Development Fundamentals, Windows Development Fundamentals, Web Development Fundamentals

Database Испити

 • Database Administration Fundamentals

IT Pro Испити

 • Networking Fundamentals, Security Fundamentals, Windows Server Administration Fundamentals

ACA Сертификати

Adobe Certified Associate испитите ги потврдуваат вештините за основно ниво на користење на следните апликации:

ACU Сертификација

Autodesk Certified User испитите ги потврдуваат вештините на основно ниво на користење на следните апликации:

 • Autodesk AutoCAD® Certified User
 • Autodesk Inventor® Certified User
 • Autodesk Revit® Certified User
 • Autodesk Maya® Certified User
 • Autodesk 3ds Max® Certified User

Испити за IC3 сертификација

 • Living Online - Покрива вештини за работа на Интернет или мрежно окружување
 • Key Applications - Покрива популарни програми за обработка на текст, табеларни пресметки и презентациски апликации како и заеднички карактеристики на сите апликации
 • Computing Fundamentals - Покрива основно разбирање за компјутери, вклучувајќи хардвер, софтвер и оперативни системи