Успешни Приказни

Александар Михајловиќ
Python Developer

Теодора Јовановска
Графички дизајнер во ТРИМАКС

Никола Николовски
Test Automation Engineer

Никола Блашковски
фриленсер

Моника Костовска
приказна од Холандија

blogvr

Од ракометарка
до дизајнер на ентериер

Стефан Ристевски
Типичен ден на еден Web Developer

Илија Митров
Python Developer

 Филип Неделковски од лингвист
до Java Developer

Над 5.000 слушатели во моментов
во Семос Едукација

Елена Марковски софтвер тестер

Мери Поповска
економист во HR (Човечки ресурси)

Верица Терзиева ПР менаџер

Гордан Митревски - Automation tester

Маја Нацевска - фриленсер
Академија за внатрешен дизајн

Александра Папазова
студент на Академијата за UX дизајн

Гала Насевска
студент на Академијата за UX дизајн

Владимир Славковски
HR Академија

blogvr

Стефанија Миндова
Никогаш не е доцна за промена

Зоран Кимов
од банкарски службеник
до Microsoft Data Analyst

Марјан Алексовски - денес
успешен претприемач

Благојче Мискоски
Економистот кој досадниот шалтер
го замени со Веб Дизајн

Ангела Чучкова - пример
за успешно надградување

Трајче Петковски
обединување на танц и бизнис

Олгица Нестороска
HR Recruiter во Seavus