Запознајте ги нашите тренери и инструктори

Живко Апостолоски
предавач на Акредитираната
JavaScript Академија

Корина Николовски
предавач на Академијата за
Automation Software Tester

Сања Ташковска
предавач на Акредитираната
JavaScript Академија

Зоран Кимов
Microsoft сертифициран тренер
во Семос Едукација

Запознајте го Мартин Ташкоски


Александар Русески
Virtual Reality Developer

Стефан Блажевски
WordPress Developer

Благој Јанев
AWS Certifed Instructor

Крсте Москов
Android Developer

Верица Маневска
Microsoft сертифициран тренер
во Семос Едукација

Елена Димовска
тренер на Официјалниот
Microsoft Data Science Институт

Ангел Миладинов
Tренер на Официјалната Unity
Академија за Game Development

Ивана Чиплаковска
Приказна за релокација од Скопје во Белград

Во светот на Вештачката интелигенција (AI)
со нашиот инструктор Илија Митров


Ане Крстевска, Academic Advisor

 Александар Бојковски, UX дизајнер

Ивица Ѓорѓевски
Certifed CND Instructor

Бојан Гавровски
тренер во Семос Едукација

Даниела Спасева
тренер во Семос Едукација