Python - I ниво


Аплицирај
Почеток на курсот
26 Фев 2020
Број на часови
30
Цена на курсот
15.500 МКД

За кого е наменет курсот

Python се користи насекаде. Неговата популарност расте брзо и компании како Google и Facebook секоја година го користат се повеќе. Цел на овој курс е да ги научи новите програмери за основите на програмирање низ многу примери и вежби и да се научи како се користи Python за решавање на комплексни проблеми. Теми, од основна синтакса на Python, до градење на комплексни апликации, се опфатени. Други теми како структурирање на код, манипулирање со податоци, справување со грешки, интеракција со бази на податоци, работење со датотеки и папки, користење на вградени модули, се исто вклучени. Овој курс се учи низ практични примери и совети. Исто така во овој курс ќе ве водиме низ процесот на поставување на Python околина.


Содржина на курсот

 • Што е Python и негови предности
 • Вовед во програмирање со Python
 • Дефинирање на типови на податоци
 • Дефинирање логички изрази
 • Дефинирање циклуси
 • Структурирање на код
 • Структури на податоци и операции со истите
 • Справување со грешки
 • Работење со датотеки и папки (пристап, пишување, преместување, бришење)
 • Работење со бази на податоци со Sqlite3
 • Подесување на Python околина
 • Решавање на проблеми користејќи вградени модули

Стекнати вештини

По завршувањето на курсот слушателот ќе може да:

 • Основно познавање за целокупниот процес во програмирањето;
 • Знаење како да се подеси Python околина;
 • Способност да извршува операции користејќи разни типови и структури на податоци;
 • Контрола на текот на програмата со одлуки и циклуси;
 • Способност за менаџирање на датотеки и папки;
 • Основно познавање за користење на бази на податоци;
 • Способност за справување со грешки;
 • Способност за пишување на лесно одржлив код;
 • Способност за извршување на операции со користење на модули и алатки;
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатна книга со практични примери и вежби
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Лице за контакт

Бобан Крстев
Продажно лице за Python курсеви
+389 78 444 796, секој работен ден 9:00-17:00

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат претходно предзнаење.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат книга на англиски јазик “Python Crash Course“.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура