Python - II ниво


Аплицирај
Почеток на курсот
22 Јан 2020
Број на часови
30
Цена на курсот
18.500 МКД

За кого е наменет курсот

Курсот за напреден Python продолжува таму каде што основниот тренинг заврши. Во овој курс фокусот е на објектно ориентираниот дел од Python јазикот и навлегува подетално во претходните теми. Студентите ќе имаат можност да научат најдобри Python практики, подобра организација на проекти, пишување на автоматизирани тестови, работење со повеќе нишки и ќе се запознаат со веб програмирање со користење на Django.
Со овој тренинг студентите ќе се здобијат со знаење кое ќе им помогне подобро да разбираат код напишан во Python и ќе се здобијат со вештина за решавање на покомплексни проблеми самостојно, или пак како дел од тим.


Содржина на курсот

 • Организирање на поголеми програми
 • The zen of Python (најдобри Python практики)
 • Декоратори
 • Својства и класни методи
 • Генератори и сознанија (comprehensions)
 • Пишување на тестови во Python
 • Вовед во работење со повеќе нишки (multithreading), што е GIL
 • Вовед во веб програмирање со Django
 • MVC концепт
 • Користење на PostgreSQL база на податоци во Django
 • Модели и миграции
 • Функции и класи во Django
 • Создавање на темплејти
 • Градење на прва апликација во Django

Стекнати вештини

По завршувањето на курсот слушателот ќе може да:

 • Познавање за организирање на поголеми проекти
 • Познавање на најдобри Python практики
 • Способност за разбирање на покомплексни Python функционалности
 • Пишување на автоматиирани тестови
 • Познавање за MVC структура
 • Подобро разбирање за бази на податоци
 • Основно познавање на веб програмирање со Django
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатна книга со практични примери и вежби
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Лице за контакт

Бобан Крстев
Продажно лице за Python курсеви
+389 78 444 796, секој работен ден 9:00-17:00

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Слушателите на овој курс потребно е да имаат познавање од основи на Python - I ниво.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат книга на англиски јазик “Python Crash Course“.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура