PMP - Intenzivna pripremna obuka

Beograd
Prijavi se
Početak obuke
Broj časova
36
Cena obuke
450 EUR

Opis obuke

Ova obuka je dizajnirana za menadžere projekata i članove projektnih timova. Takođe, obuka će pripremiti zaposlene za polaganje ispita za dobijanje međunarodnog sertifikata Project Management Professional® (PMP®) koji izdaje Institut za upravljanje projektima (PMI). Ova obuka je odobrena od strane PMI-ja kao formalna obrazovna aktivnost za upravljanje projektima, prema kojoj će polaznici po završetku kursa dobiti potvrdu koja je potrebnas za PMP® sertifikat.


Sadržaj obuke

 • Smernice za pripremu za polaganje PMP ispita
 • Uvod u upravljanje projektima
 • Grupe procesa upravljanja projektima
 • Integration Management
 • Upravljanje obimom rada
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijama
 • Upravljanje rizikom
 • Upravljanje nabavkama
 • Interesne strane upravljanja prektima
 • Simulacija PMP MOC (PB)

PMI PMP sertifikat je veoma važan za vašu karijeru i isti je veoma prestižan u oblasti upravljanja projektima. Sertifikovani projektni menadžeri su veoma cenjeni, jer su dostigli najviši nivo razvoja i stručnosti u oblasti upravljanja projektima.
Stoga vam izdvajamo 10 benefita sticanja sertifikata PMI PMP profesionalac u oblasti upravljanja projektima:

 • Sticanje znanja o sistematskom pristupu projektima, uz praktične primere
 • Unapređenje tehnika i prečica o tome kako se nositi sa svakodnevnim izazovima dizajna
 • Kod zapošljavanja, kompanije preferiraju menadžere projekata koji imaju PMP sertifikat
 • PMP status formalizuje prezentaciju vaših profesionalnih sposobnosti
 • PMP sertifikat će pomoći vašoj kompaniji u dobijanju novih poslova
 • PMP sertifikat će omogućiti povezivanje sa drugim PMP menadžerima
 • PMP sertifikat će podići vaš rejting u poslovnom svetu i među kolegama
 • Status PMP će pružiti mogućnosti za obuku potencijalnih kandidata za PMP
 • Status PMP-a će vas dovesti do dalje sertifikacije
 • PMP status će vas razlikovati od drugih stručnjaka za upravljanje projektima.

Kontakt osoba

40 kontakt sati = 40 PDU

Šta je “PDU”?

 • Professional Development Units (PDU) je jedinica mere koja se koristi da kvantifikuje edukativne aktivnosti i profesionalne usluge
 • 1 PDU = 1 sat formalne edukacije iz projektnog menadžmenta 

Zahtevi za PMP sertifikaciju

 • Diploma o visokom obrazovanju
 • 3 godine / 36 meseci (za 5 godina / 60 meseci.) * Stalno profesionalno iskustvo u upravljanju projektima.
 • 4500 (7500) * sati upravljanja projektima.
 • 35 sati formalnog obrazovanja u projektnom menadžmentu (PDU).

* Diploma srednje škole

Proces sertifikacije

 • Ispunjavanje zahteva
 • Članstvo u asocijaciji PMI (opciono)
 • Popunjavanje PMP aplikacije online
 • Pozitivan odgovor od PMI
 • Plaćanje
 • Pripremni kurs - 10 dana pre polaganja ispita (izborno)

Materijali za obuku

 • Priručnik na engleskom
 • Sveska
 • Praktični primeri

Plaćanje

 • Plaćanje po fakturi