MS Access 2016
MS Access 2016 + ispit

Beograd
Prijavi se
Početak obuke
Broj časova
30

Opis obuke

Microsoft Access 2016 je aplikacija za upravljanje relacionim bazama podataka. Koristi se za skladištenje i upravljanje velikim brojem podataka, kao i za njihovu manipulaciju.


Sadržaj obuke

 • Uvod u aplikaciju MS Access 2016
 • Kreiranje tabela
 • Kreiranje i korišćenje veza u upitima
 • Kreiranje izabranih upita
 • Kreiranje upita parametara
 • Rad sa formulama i agregatnim funkcijama
 • Rad sa akcionim upitima
 • Kreiranje obrazaca
 • Kreiranje izveštaja
 • Korišćenje makroa
 • Kreiranje aplikacija
 • Finalizovanje baze podataka
 • Održavanje baza podataka
 • Svaki polaznik radi na odvojenom računaru
 • Knjiga ili priručnik su uključeni u studentski komplet za svaki trening
 • Svaki polaznik koji uspešno završi obuku dobija diplomu
 • Dobijanje međunarodno priznatog sertifikata - Microsoft Office Specialist (MOS) za odgovarajuću MS Office aplikaciju

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Predznanja

Pre pohađanja ove obuke, studenti moraju imati osnovne računarske veštine i znanje o Windows, Microsoft Word i Microsoft Excel alatima.

Materijali za obuku

Svaki polaznik će dobiti priručnik za  MS Access.

Sertifikat

Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS) je jedan od vodećih svetskih IT sertifikata. Sertifikat je prihvaćen globalno, što je kvalifikacija zasnovana na standardima za procenu znanja i veština za produktivno korištenje programa Microsoft Office Access.

Popust

Navedeni popusti se ne mogu kombinovati i isti su podrška mladima, nezaposlenim osobama, kao i lojalnim polaznicima.

 • Studenti, nezaposlena lica - 10% prilikom upisa na prvu obuku
 • Svi polaznici – 10% prilikom upisa na drugu obuku
 • Svi polaznici – 15% prilikom upisa na 3 ili više obuka

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom