MS PowerPoint 2016
MS PowerPoint 2016 + ispit

Beograd
Prijavi se
Početak obuke
Broj časova
21
Cena obuke
110 EUR

Opis obuke

Microsoft Power Point 2016 je vodeći softver za kreiranje grafičkih prezentacija. Sadrži sve potrebne alate za brzu i jednostavnu izradu profesionalne i atraktivne prezentacije.


Sadržaj obuke

 • Upoznavanje sa interfejsom
 • Osnovni elementi prezentacije
 • Podešavanje radne postavke
 • Različiti izgledi prezentacije
 • Podešavanje različitih vrsta slajdova
 • Korišćenje različitih šablona za dizajn
 • Master slide
 • Formatiranje unosa teksta
 • Rad sa tabelama
 • Duplikati, pomeranje, brisanje
 • Kreiranje i izmena grafikon
 • Korišćenje ugrađene Smart Art grafike i njihova promena
 • Kreiranje organizacione šeme i promena hijerarhijske strukture
 • Album za slike i fotografije
 • Dodavanje i izmena različitih tipova nacrtanih objekata
 • Grupisanje i organizovanje objekata
 • Multimedijalni objekti
 • Unos slajdova iz druge datoteke slajdova iz Outline-a
 • Rad sa slajdovima (premeštanje, kopiranje, brisanje i skrivanje)
 • Korišćenje unapred podešenih efekata animacije za slajdove i njihove promene
 • Korišćenje efekata prelaza između slajdova
 • Dodavanje prečica za radnju i veze
 • Pravljenje prilagođene projekcije slajdova /li>
 • Snimanje naracije
 • Proba vremena
 • Provera spelovanja dokumenata i unos izmena
 • Podešavanje stranice
 • Štampanje
 • Proba prezentacije
 • Isporuka prezentacije

 • Svaki polaznik radi na odvojenom računaru
 • Knjiga ili priručnik su uključeni u studentski komplet za svaki trening
 • Svaki polaznik koji uspešno završi obuku dobija diplomu
 • Dobijanje međunarodno priznatog sertifikata - Microsoft Office Specialist (MOS) za odgovarajuću MS Office aplikaciju

Kontakt

Naš tim vam stoji na raspolaganju!
Javite nam se (svaki radni dan 9:00-17:00):
+381 63 4567 50 ; info@semosedu.com

Predznanja

Osnovne računarske veštine i znanje o Windows 10 i MS Word će pomoći u lakšem razumevanju i praćenju obuke.

Materijali za obuke

Svaki polaznik će dobiti priručnik za MS Power Point.

Sertifikat: MOS PowerPoint

Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS) je jedan od vodećih svetskih IT sertifikata. Sertifikat je prihvaćen na globalnom nivou, što je kvalifikacija zasnovana na standardima za procenu znanja i veština za produktivno korišćenje Microsoft Office PowerPoint-a.

Popust

Navedeni popusti se ne mogu kombinovati i isti su podrška mladima, nezaposlenim osobama, kao i lojalnim polaznicima.

 • Studenti, nezaposlena lica - 10% prilikom upisa na prvu obuku
 • Svi polaznici – 10% prilikom upisa na drugu obuku
 • Svi polaznici – 15% prilikom upisa na 3 ili više obuka

Plaćanje

 • Plaćanje u gotovini na našoj adresi
 • Plaćanje preko računa banke
 • Plaćanje fakturom