Тестинг центар

Certiport Authorized Testing Center (CATC)

Со Certiport Authorized Testing Center (CATC) Семос Едукција нуди Certiport сертификати, како и администрирање на испитите.
Certiport е светски лидер во испорака на официјални испити и решенија со практични тестови, наменети за академските пазари, работната сила и конкурентните пазари во техниката.
Производите на Certiport се испорачуваат низ мрежа од повеќе од 14.000 партнери - Certiport Authorized Training Centers во 148 земји во светот на 26 јазици.
Овие сертификати се стандард за академска подготвеност и спремност на работната сила, овозможувајќи на индивидуалците со различна стручна квалификација да ги потврдат вештините потребни во денешниот конкурентен свет, воден од брзиот развој на технологијата.

Сертифицирајте се и станете експерти во областа во која работите!

PSI Testing Center

Семос Едукација е авторизиран PSI Testing Center во Македонија. Мрежата на PSI тест центрите нуди врвни решенија за сигурно и стандардизирано тестирање. Сертифицараните Тест Центар Администратори се поддржани со иновативни алатки во преку 1800 центри глобално. PSI системот за воспоставување на тест центри има целосна контрола врз стандардите за тестирање, вработените во тест центрите и закажувањето на испитите. PSI има развиено сеопфатен систем со водич за одбирање на тест центар и спроведува рутинска контрола во тест центрите, како би се осигурала доследноста и задоволството на кандидатите.

Лице за контакт

Владо Попов
Тест Центар Администратор
+389 70 327 256

Pearson VUE Testing Center

Семос Едукација е авторизиран Pearson VUE Testing Center во Македонија, каде кандидатите може да го тестираат своето знаење и да се здобијат со сертификати на повеќе од 100 светски познати брендови.
Испитите се спроведуваат во нашиот Тестинг центар кој е дизајниран според строгите правила на VUE Testing Center, кандидатите се надгледувани и бројот на испити што можат да се испорачаат на дневна основа е ограничен.

Термини

Тестинг центарот е отворен за спроведување на испити од вторник до петок во термини од 10 до 17 часот. 

Во 2022 година 1.856 испити беа спроведени во Тестинг Центарот.