Adobe

Adobe сертификација

Adobe нуди голем број на можности за сертификација кои ќе Ви помогнат да ги постигнете своите цели, вклучувајќи сертификација за студенти, инструктори, како и за професионалци од индустријата. Сите оние кои сакаат да се стекнат со Adobe сертификат, можат да ги одберат следните опции:

Ниво 1
Adobe Certified Associate (ACA) сертификат
Титулата е наменета за оние кои се релативно нови корисници на Adobe апликацијата и сакаат да докажат основни вештини. Сертификацијата на ова ниво помага да покажат посветеност за академски успех и развој на кариерата.
ACA испитите се полагаат во Certiport тестинг центарот на Семос Едукација.

Ниво 2
Adobe Certified Associate Specialist (ACAS) сертификат
Титулата се стекнува со три положени Adobe Certified Associate сертификати соодветно во областа на графичкиот дизајн или веб дизајнот.

Ниво 3
Adobe Certified Expert (ACE) сертификат
Титулата е наменета за oние кои поседуваат напредни вештини во Adobe апликациите и истите професионално ги користат во креативните индустрии. Сертификацијата на ова ниво укажува на професионалност при користење на Adobe вештини потребни за да се издвоите од конкуренцијата и да напредувате во кариерата.

ACE испитите се полагаат во Certiport и VUE тестинг центарите на Семос Едукација. Повеќе информации за закажување на испит прочитајте на следните линкови Certiport тестинг центарот и VUE тестинг центар.

Ниво 1
Adobe certified associate (ACA) сертификација

Adobe Certified Associate испитите достапни се во 6 различни Adobe алатки, секоја од нив е поврзана со различна дигиталната кариера или индустрија. Врз основа на Вашиот интерес, талент и цели во кариерата, изберете една или повеќе Adobe Certified Associate сертификации.

Сертификатите се валидни 3 години од денот на издавање. Сите сертификати кои се погоре наведени се нудат за Creative Cloud апликациите. Сертификати во претходни верзии на соодветните апликации имаат валидност со лимитирано време, но не се препорачуваат поради неактуелноста во индустриските трендови. 

За повеќе информации поврзани со ACA сертификатите, прочитајте на Adobe Education Exchange и Certiport.

Ниво 3
Adobe certified expert (ACE) сертификација

Adobe Certified Expert (ACE) сертификатот покажува професионални вештини и експертиза во една или повеќе апликации на Adobe во областа на графичкиот дизајн или дигитална комуникација.

Adobe нуди три различни нивоа на ACE сертификација:

АСЕ сертификат за производ
Сопственикот на сертификатот се стекнува со титулата Adobe Certified Expert во еден Adobe производ, како што се: ACE во Photoshop CC и сл.

АСЕ специјалист сертификат
Сопственикот на сертификатот се стекнува со титулата Adobe Certified Expert во повеќе Adobe производи преку специфичен медиум, како што се: ACE - Adobe Design Specialist или ACE - Adobe Web Specialist.

ACE мастер сертификат
Сопственикот на сертификатот се стекнува со титулата Adobe Certified Expert во целиот пакет на производи на Adobe, како што се: ACE - Design Master или ACE - Video Master.

Листа на Adobe Certified Expert (ACE) сертификати по производи:
ACE Photoshop, ACE Illustrator, ACE InDesign, ACE Flash, ACE Dreamweaver, ACE Acrobat Pro, ACE After Effects, ACE Cold Fusion, ACE Captivate, ACE Flex, ACE Premiere Pro, ACE FrameMaker, ACE Flash…

Ниво 2
Adobe certified associate specialist (ACAS) сертификација

Се повеќе и повеќе, кариерите во врвните креативни индустрии бараат владеење на повеќе од една Adobe Creative Cloud алатка. Стекнување на Specialist сертификат ви овозможува да го покажете своето знаење и експертиза со најчестите вештини потребни за одредена индустрија:

Adobe Certified Associate Visual Design специјалист
Завршете ја вашата ACA сертификација во Photoshop, Illustrator и InDesign CC во рок од три години за да го стекнете овој сертификат.

Adobe Certified Associate Web Design специјалист
Завршете ја вашата ACA сертификација во Photoshop, Dreamweaver и Flash CC во рок од три години за да го стекнете овој сертификат.

За повеќе информации поврзани со ACA специјалист сертификатите, посетете Certiport.

Напомена

Со посета на официјален Adobe курс во Семос Едукација, слушателот добива бесплатна подготовка за ACA сертификација, како и еден бесплатен ваучер за полагање.