Референтна листа

Референтна листа

Во досегашното повеќегодишно искуство, компјутерската обука ја посетувале многубројни слушатели од најразлични професии и возрасти. Меѓу другите, биле организирани и успешно одржани проекти за масовна обука, од кои дел се следните:

Големи проекти во Европа

 • Action Centrum, Полска
 • Aerospace Industrial Maintenance, Норвешка
 • Akademika, Босна
 • Влада на Република Албанија
 • Alb Telecom, Албанија
 • Албанијаn Patents and Trademarks Office
 • Aleat Safran, Албанија
 • Alpha bank, Албанија
 • AMC, Албанија
 • Arrow ECS, Финска
 • Asseco SEE, Европа
 • BelleAir, Албанија
 • BKT, Албанија
 • British Embassy, Македонија
 • Computas As, Норвешка
 • Council of Ministers, Албанија
 • Делегација на ЕУ
 • Eagle Mobile, Албанија
 • Eulex, Косово
 • Evry AS Trondheim, Норвешка
 • Fastech, Албанија
 • FeBank, Албанија
 • General Department of Taxes, Албанија
 • General Directorate of Civil State, Албанија
 • Glasspaper, Норвешка
 • Hewlett Packard, Бугарија
 • Horizon, Албанија
 • Infosoft, Албанија
 • Intech +, Албанија Interadria, Косово
 • Intesa SanPaolo Банка на Албанија,
 • IPKO, Косово
 • Johnson Controls, Бугарија
 • Kompas xNet, Словенија
 • Kongsberg Maritime As, Норвешка
 • Косово Customs
 • National Agency for Information Society, Албанија
 • National Registration Center, Албанија
 • NATO HQ KFOR, Косово
 • NATO HQ, Македонија
 • Norsk Helsenett As, Норвешка
 • ProCredit bank, Албанија
 • Public Procurement Agency, Албанија
 • QUIPU, Германија
 • Raiffeisen Bank, Албанија
 • S&T, Албанија
 • Scania, Норвешка
 • Sinteza, Албанија
 • Supreme State Audit, Албанија
 • TELENOR Satelit Networks, Косово
 • Thon Hotels, Норвешка
 • UN, Europe
 • Union Bank, Албанија
 • UNMIK, Косово
 • Vialto consulting, Унгарија
 • Vizada, Косово
 • Vodafone, Албанија
 • Iskratel, Македонија

Други големи проекти

 • Алкалоид
 • Собрание на Центар на заедница
 • British Council
 • Обука на професори
 • Фабрика за бетон Усје
 • Градежна компанија Маврово
 • Совет за радио-дифузија
 • Делта Спорт
 • DHL Скопје
 • Стопанска комора на Македонија
 • ЕВН – дел од ЕВН Австрија
 • Факом
 • Фени
 • Фершпед
 • Фонд за меѓународни и регионални патишта
 • Германска техничка поддршка
 • Hypo-Alpe-Adria
 • ЈПАУ
 • ЈСП Скопје
 • Судски буџетски совет
 • KIBS клириншка куќа
 • Кола
 • Државна лотарија
 • Македонија пат
 • Месна индустрија Мега
 • Archelor Mittal Steel
 • МЗТ пумпи
 • One Telecom
 • Пелагонија
 • Плива
 • Македонски пошти
 • Прилепска пивара
 • Јавно претпријатие за водостопанство
 • QBE Осигурување МАКЕДОНИЈА
 • Институт за развој на општествените дејности
 • Скопски Саем
 • T - home - Deutche Telecom
 • T - mobile - Deutche Telecom
 • Тутунски комбинат Скопје
 • VIP Telecom оператор
 • Wurth
 • Зегин
 • Жито Лукс

IT компании

 • AMC
 • Anhoch
 • Asseco
 • Ericsson
 • Infinite Solutions
 • King ICT
 • Login Systems
 • Makpetrol Dell
 • Neocom
 • Neotel
 • Onnet
 • S&T
 • Seavus SIMT

Банки

 • Алфа банка
 • Комерцијална банка
 • Халк банка
 • НБРМ
 • Охридска банка
 • Société Générale
 • ПроКредит банка
 • Шпаркасе
 • Стопанска банка
 • ТТК банка
 • НЛБ Тутунска банка
 • Светска банка

НВО

 • CRS
 • Danish Refugee Council
 • International Red Cross
 • NDI
 • Open the Windows
 • OXFAM
 • OXO
 • Soros Open Society Institute
 • SOS Children’s Village
 • UNDP
 • UNHCR
 • UNICEF Prishtina
 • USAID Prishtina

Владини институции

 • Агенција за приватизација
 • Влада на Република Македонија
 • Министерство за земјоделие
 • Министерство за култура
 • Министерство за одбрана
 • Министерство за економија
 • Министерство за едукација и наука
 • Министерство за финансии
 • Министерсто за надворешни работи
 • Министерство за здравство
 • Министерство за информатичко општество
 • Министерство за внатрешни работи
 • Министерство за правда
 • Министерство за труд и социјална политика
 • Министерство за наука
 • Министерство за транспорт и врски

Медиуми

 • Дневник - дневен весник
 • Канал 5 Телевизија
 • Капитал – месечен весник
 • Македонска Радио Телевизија
 • Медиа Принт Македонија - MPM
 • Теа Модерна
 • Телма ТВ
 • Вечер -дневен весник

Проекти

 • АВРМ Проект за невработени
 • Европска агенција за реконструкција
 • Британска амбасада – SWAT проект
 • Британска амбасада – Проект за тинејџери со оштетен слух
 • Проект Агенција за приватизација
 • Проект MCMS – Македонски центар за меѓународна соработка
 • Проект PharePAR и Министерство за Правда
 • Проект Проксима