Новости Листа

СТИПЕНДИИ ЗА CISCO ЛЕТНА IT ШКОЛА

10 делумни стипендии во вредност од 640 € 

Како најбрзо, најлесно и наједноставно до вработување и голема плата?

Обуката во Cisco летната IT школа - менторска програма е интензивна и се одвива забрзано во 2 месеци. Искористете ја оваа шанса која се нуди само еднаш во годината за добивање на нови знаења и титули. По вработувањето оваа инвестиција ќе ја вратите во рок 1 месец.

Како да аплицирате за стипендија?

ЧЕКОР 1: Пријавување

Сите кандидати кои ќе аплицираат имаат шанса да учествуваат на отворениот ден за Cisco летната школа. 
Аплицирајте на следниот линк: ПРИЈАВА

ЧЕКОР 2: Отворен ден

Отворениот ден за Cisco летната школа ќе биде на 11 Јуни.

10 заинтересирани кандидати ќе добијат делумни стипендии во износ од 640 €. 
Стипендиите ќе бидат доделени според критериумот:
Најкреативен одговор на прашањето: Зошто сакам да бидам...

ЧЕКОР 3: Следете обука

CCNA – Cisco Certified Network Associate

  • ICND1 Interconnecting Cisco Network Devices part 1 v3.0
  • ICND2 Interconnecting Cisco Network Devices part 2 v3.0

Летна школа за Cisco мрежен инженер  – Почеток 24 јуни


ВАШАТА ИДНА ПРОФЕСИЈА: Cisco Мрежен Инженер

Cisco Мрежен Инженер е профил кој ќе ги подготви кандидатите со вештини потребни за инсталација, конфигурирање, мониторирање, барање и решавање на проблеми во една мала до средно голема компјутерска мрежа. Од инженерите се повеќе се очекува надградување на знаењето и применување на новите производи и сервиси, со кои се зголемува стабилноста, брзината и сигурноста во една мрежа.  Преку лабораториски вежби и работата на реален проект ќе се извежбаат сите технологии и протоколи како што се VLANs, STP, OSPF, EIGRP, Etherchannel, ACL, NAT, IPv6. По завршување на обуката ќе поседувате практични знаења за дизајн, имплементација и одржување на средни и големи мрежни системи.

Зошто Cisco летна менторска програма?

  • Официјални курсеви со вклучена официјална Cisco литература, лабови и сертификати
  • Понуда, услови и цени кои важат само еднаш годишно
  • Тренери со долгогодишно предавачко и практично искуство
  • Можност за пракса или вработување

ПРИЈАВА

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Cisco Official Training Department
+389 78 441 752, секој работен ден 9:00-17:00