Новости Листа

Business Analysis in Corporate Value Stream
Great Benefits That are Hiden

Нов курс за управување со проекти

Бизнис анализата стана компетентност од клучна важност за управување со проекти.

Станете сертифициран Business Analysis (BA) експерт и движете ја Вашата кариера со овој курс во нова насока. 

 • Времетраење: 16 контакт часа = 16 PDU
 • Датум на започнување: 12 - 13 април 2018
 • Цена: 390 EUR
 • Локација: Семос Едукација
 • Јазик: англиски
 • Рок на пријавување:5 април 2018
 • Пријавете се на слендниот линк - пријава

Кој може да присуствува на овој курс?

Проект менаџери, членови на проектен тим, Менаџери на логистика


Предавач: Мирослав Аницин, MscE

Lean-Agile Transformation Coach - SAFe Program Consultant - Project Rescue Expert Software Delivery Expert, со 20 + години искуство во управување со проекти, бизнис анализа, управување со бизнис процеси, архитектура на решенија, развој на софтвер и решенија за спроведување.


Содржина на курсот

 • Corporate Value Stream
  • What is Corporate Value Stream?
  • Value Stream Mapping
  • Portfolio Level – Pre-Project Activities
  • Portfolio Prioritization
  • Wish list vs Capacity
  • Program & Project Level – Project/Program Execution Activities
  • Operations – Using Product in Everyday Activities
  • Output, Outcome & Benefit
 • Introduction to Business Analysis
  • What is Business Analysis?
  • What is the Role of Business Analysis in Corporate Value Stream?
  • Who is the Business Analyst?
  • Business Analysis Terms
  • The Requirements Classification Schema
  • Requirements vs. Design
  • Who are the stakeholders?
  • Stakeholder Analysis
 • Needs Assessment
  • Defining Business Problems or Opportunities
  • Developing a Solutions Scope Statement or Business Case
  • Determining the Business Problem or Opportunity Value
  • Identifying Business Needs
  • Identifying Stakeholders and Stakeholder Values
 • Planning
  • Determining Business Analysis Activities
  • Establishing Requirements Traceability
  • Preparing the Requirements Management Plan
  • Defining Requirements Change Control and Communication Processes
  • Identifying Document Control Processes
  • Specifying Business Metrics and Defining Acceptance Criteria
 • Analysis
  • Eliciting and Identifying Requirements
  • Analyzing, Decomposing, and Elaborating Requirements
  • Evaluating Options and Decision-Making
  • Allocating Requirements and Creating a Requirements Baseline
  • Facilitating Stakeholder Consensus in order to Obtain Sign-off
  • Creating Requirements Specifications
  • Validating Requirements with Stakeholders
  • Elaborating and Specifying Detailed Business Metrics and Detailed Acceptance Criteria
 • Traceability and Monitoring
  • Tracking the Status, Sources, and Relationships of Requirements
  • Monitoring the Lifecycle of Requirements
  • Updating the Status of Requirements and Communicating Requirements States to Stakeholders
  • Using Communication Methods to Share Important Requirements Information and Status with Stakeholders
  • Determining and Managing Change Impacts to the Requirements
 • Evaluation
  • Comparing Solutions Test Results to Defined Requirements Acceptance Criteria
  • Analyzing, Communicating, and Resolving Solution Gap Analysis
  • Obtaining Stakeholder Sign-off and Moving Toward Deployment
  • Measuring How Well the Solution Met Business Needs and Values
 • Agile vs Traditional
  • What are the Differences in Agile vs Traditional Approach?
  • How to Scale Agile to Corporate Level?
  • Agile Prioritization on Portfolio Level