Новости Листа

AWS Training – 8. april, Beograd

Kurs: Architecting on AWS

Cena: 790 EUR + PDV

Popust: 15%

Start: 8. april 2019. godine

Prijava za kurs: Popunite ovaj formular

Ciljevi kursa

Na ovom kursu naučićete da:

  • Da doneste odluke o potrebnoj arhitekturi koje je zasnovana na AWS arhitektonskim principima i najboljim rešenjima u praksi.
  • Da prilagodite AWS usluge potrebama Vaše strukture koja je prilagodljiva, pouzdana i uvek dostupna.
  • Da prilagodite AWS usluge upravljanja kako biste osigurali veću fleksibilnost i otpornost vaše infrastrukture
  • Da učinite infrastrukturu koja je zasnovana na AWS-u efikasnom kako biste mogli da povećate performance i smanjite troškove.
  • Da koristite dobro postavljene Okvire koji unapređuju arhitekturu zasnovanu na AWS rešenjima.

Na ovoj adresi možete naći više informacija o kursu i njegovoj strukturi. link