Новости Листа

<MASTERCLASS> System Forensics and Incident Handling

No.1 Security Expert, Paula Januszkiewicz

11 - 15 Јуни 2018

 • Траење: 5 дена
 • Локација: Семос Едукација, Скопје
 • Јазик: Англиски
 • Цена: 999 EUR
 • Пријавете се на следниот линк - пријава

За кого е наменет?

Администратори на претпријатија, инфраструктурни архитекти, професионалци од областа на  безбедноста, системи инженери, мрежни администратори, ИТ професионалци, безбедносни консултанти и други лица одговорни за спроведување мрежа и периметарска безбедност.


Материјали

Уникатни алатки на авторот, над 300 страници вежби, презентациски слајдови со белешки.


Предавач: Паула Јанушкиевич

Паула Јанушкиевич е ревизор на ИТ безбедност и тестирање на пенетрација, МВП и тренер за безбедност на претпријатија (MCT) и Microsoft Security Trusted Advisor. Таа е исто така врвен говорник на многу познати конференции, вклучувајќи Microsoft Ignite, TechEd Северна Америка, TechEd Европа, TechEd Middle East, RSA, TechDays, CyberCrime итн.

Паула има спроведено стотици ИТ безбедносни ревизии и пенетрациски тестови, вклучувајќи ги и оние за владините организации. Нејзината посебна специјализација се безбедносни решенија, за која има повеќе сертификати, а освен тоа блиски и се но и поседува други сертификаи во други сродни технологии. Паула поседува и страст за споделување на своето знаење со другите.


Содржина на курсот

 • Module 1: Introduction to Incident Response and Handling
  • Types of Computer Security Incidents
  • Examples of Computer Security Incidents
  • Signs of an Incident
  • Incident Prioritization
  • Incident Response
  • Incident Handling
 • Module 2: System and Network Security Mechanisms
  • Integrity Levels
  • Anti-malware & Firewalls
  • Application Whitelisting, Application Virtualization
  • Privileged Accounts, Authentication, Monitoring, and UAC
  • Whole Disk Encryption
  • Browser Security
  • EMET
  • Dangerous Endpoint Applications Session Zero
  • Privileges, permissions and rights
  • Passwords security (techniques for getting and cracking passwords
  • Registry Internals
  • Monitoring Registry Activity
  • Boot configuration
  • Services architecture
  • Access tokens
  • Web Application Firewall
  • HTTP Proxies, Web Content Filtering, and SSL Decryption
  • SIMs, NIDS, Packet Captures, and DLP
  • Honeypots/Honeynets
  • Network Infrastructure – Routers, Switches, DHCP, DNS
  • Wireless Access Points
 • Module 3: Incident Response and Handling Steps
  • How to Identify an Incident
  • Handling Incidents Techniques
  • Incident Response Team Services
  • Defining the Relationship between Incident Response, Incident Handling, and Incident Management
  • Incident Response Best Practices
  • Incident Response Policy
  • Incident Response Plan Checklist
 • Module 4: Handling Network Security Incidents
  • Denial-of-Service Incidents
  • Distributed Denial-of-Service Attack
  • Detecting DoS Attack
  • Incident Handling Preparation for DoS
  • DoS Response and Preventing Strategies
  • Following the Containment Strategy to Stop DoS
  • Detecting Unauthorized Access Incident
  • Incident Handling Preparation
  • Incident Prevention
  • Following the Containment Strategy to Stop Unauthorized Access
  • Eradication and Recovery
  • Detecting the Inappropriate Usage Incidents
  • Multiple Component Incidents
  • Containment Strategy to Stop Multiple Component Incidents
  • Network Traffic Monitoring Tools
 • Module 5: Handling Malicious Code Incidents
  • Count of Malware Samples
  • Virus, Worms, Trojans and Spywares
  • Incident Handling Preparation
  • Incident Prevention
  • Detection of Malicious Code
  • Containment Strategy
  • Evidence Gathering and Handling
  • Eradication and Recovery
 • Module 6: Securing Monitoring Operations
  • Industry Best Practices
  • Critical Security Controls
  • Host, Port and Service Discovery
  • Vulnerability Scanning
  • Monitoring Patching, Applications, Service Logs
  • Detecting Malware via DNS logs
  • Monitoring Change to Devices and Appliances
  • Leveraging Proxy and Firewall Data
  • Configuring Centralized Windows Event Log Collection
  • Monitoring Critical Windows Events
  • Detecting Malware via Windows Event Logs
  • Scripting and Automation
  • Importance of Automation
  • PowerShell
 • Module 7: Forensics Basics
  • Computer Forensics
  • Objectives of Forensics Analysis
  • Role of Forensics Analysis in Incident Response
  • Forensic Readiness And Business Continuity
  • Types of Computer Forensics
  • Computer Forensic Investigator
  • Computer Forensics Process
  • Collecting Electronic Evidence
  • Challenging Aspects of Digital Evidence
  • Forensics in the Information System Life Cycle
  • Forensic Analysis Guidelines
  • Forensics Analysis Tools
  • Memory acquisition techniques
  • Finding data and activities in memory
  • Tools and techniques to perform memory forensic