Новости Листа

ОТВОРЕН ДЕН - 04.04.2018

Академијата за графички и веб дизајн организира отворен ден за сите заинтересирани и потенцијални лица кои сакаат да се запознаат со едногодишните стручни студии за Графички дизајнер и Веб дизајнер.

Нашите студенти ќе бидат Ваши домаќини!  Пријава за присуство

АГЕНДА


11:00 – 11:45, Раководител: м-р Ангелина Канчевска

Семос Академија со оригинална понуда помеѓу теоријата и праксата.
Портфолио низ проекти | Стручни квалификации | Упис | Конкурс за стипендии | Кариера


УЧИЛНИЦА 2, GraphicDesignУЧИЛНИЦА 3, WebDesign
12:00 – 12:30      БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ

Професор Нита Хаџихамза

Како до успешен дизајн?
Основни принципи на композиција при дизајнирање на публикација.
      12:00 – 12:30    

БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ
Професор Димитар Атанасов

Е-портфолио

Најдобрата алатка за себе промоција.
12:30 – 13:15

РАБОТИЛНИЦА
Професор Нита Хаџихамза

Од идеа до флаер.
Визуелна организација на податоци во простор.
12:30 – 13:15

РАБОТИЛНИЦА
Професор Димитар Атанасов

Од идеја до мокап.
Изработка на концепт за успешно Е-портфолио.
13:15 – 13:30 Пауза 13:15 – 13:30 Пауза
13:30 – 14:00

АЛУМНИ: Елена Гугоска

Мојата кариера како графички дизајнер...
      13:30 – 14:00

АЛУМНИ: Марио Петковски

Мојата кариера како веб дизајнер...
14:00 – 14:30

Студенти од генерација 2017/18

Нашите тековни проекти...
14:00 – 14:30

Студенти од генерација 2017/18

Нашите тековни проекти...
14:30 – 15:15

РАБОТИЛНИЦА
Професор Мирослав Клампфер

Креирање на основна дигитална манипулација во Photoshop.
14:30 – 15:15

РАБОТИЛНИЦА
Професор Бобан Крстев

Креирање на анимиран банер во Adobe Animate.
15:15 – 15:45

Раководител: м-р Ангелина Канчевска

Прашања & Одговори.

ТВОЈАТА КАРИЕРА ПОЧНУВА ТУКА. СЕГА.

Пријавете се на следниот линк: Пријава за присуство