Win10 + MS Word 2016
Windows 10 + MS Word 2016 + MOS испит

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
Број на часови
30
Цена на курсот
5.900 МКД

За кого е наменет курсот:

За слушателите кои сакаат да се запознаат и почнат да работат со компјутер, како и со работата со најпознатиот и најкористениот оперативен систем Windows 10. Извонредно едноставниот и интуитивен начин на работа овозможува со многу кратка обука, да се користи глувчето и тастатурата, да се манипулира со прозорци, да се управува со сопствени документи преку Windows Explorer… Освен користењето на компјутерот и оперативниот систем Windows 10, во овој курс акцентот е ставен на работа со најпознатиот програм за внесување и обработка на текст MS Word 2016. Низ добро организирани, ефективни вежби и професионално изработена програма, слушателите на овој курс самостојно ќе изработуваат текстуални документи од најразличен тип и најразлична намена.

Содржина на курсот

 • Работа со Windows 10
 • Работа со работната површина Desktop
 • Креирање на фолдери и датотеки и манипулација со истите
 • Користење на апликацијата Microsoft Word
 • Работа со документи
 • Обработка на податоци
 • Форматирање на текст
 • Уредување на документ
 • Копирање и преместување на текст
 • Табели, работа со табели
 • Објекти
 • Циркуларнo писмo (Mail merge)
 • Припрема на излезни резултати
 • Печатење
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатни прирачници или книги за секој курс
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома
 • Можност за стекнување на меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist (MOS) за соодветна MS Office апликација.

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Office Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Не се потребни претходни предзнаења.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат прирачник за работа со Windows 10 и прирачник за работа со MS Word 2016

Сертификат: МОS Word

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот. Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft  Office Word.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура