Програма за IT Академија за средношколци

Скопје
Аплицирај
Почеток на курсот
28 Сеп 2019
Број на часови
180
Цена на курсот
45.000 МКД

За кого е наменета академијата

Програмата е наменета за средношколци кои сакаат и имаат потреба компјутерски да се описменат со основни и напредни ИТ вештини.
Комјутерската писменост е дел од основната писменост на луѓето во 21 век и младите кои допрва треба да се вклучат во целокупното општествено живеење мора функционално да ги владеат овие ИТ вештини за да станат успешни во животот и професијата.
Академијата е можност да стекнат знаења и вештини од сите области на информатичтката технологија со што ќе се здобијат со предност како во полето на нивната понатамошна едукција така и во полето на професионалниот развој и живот во 21 век.


Содржина на курсот

Модул 1 – Основи на Информатичка технологија

 • Информација и податок – Дигитални информациски системи
 • Компјутерски системи
  • Хардвер
  • Софтвер
  • Мрежи
 • Виртуелизација
 • Компјутерски мрежи
 • Дигитална безбедност
 • Клауд технологии

Модул 2 – Основни комјутерски вештини

 • Обработка на текст – MS Word 2016
 • Табеларни пресметки – MS Excel 2016
 • Презентации – MS Power Point 2016

Модул 3 – Бази на податоци

 • Вовед во бази на податоци, ЕР дијаграми
 • Системи за управување со бази на податоци (SQL Express)
 • Креирање на бази
 • Креирање на табели
 • Креирање на constraints
 • Нормализација (1ва, 2ра, 3та)
 • SQL синтакса (базични селекти и ажурирање на податоци)

Модул 4 – Алгоритми и програмирање

 • Историја и вовед во програмски јазици
 • Променливи и типови на податоци, декларирање, иницијализација, наредби за влез и излез.
 • Наредби за избор од повеќе можности
 • Циклуси
 • Низи
 • Матрици
 • Подалгоритми (функции)
 • Датотеки
 • Рекурзија
 • Објектно ориентирано програмирање

*Наведените теми од овој модул практично се работат во програмскиот јазик C++

Модул 5 – Веб дизајн/Веб програмирање

 • Вовед во веб дизајн
 • Структура на HTML
 • Тагови во HTML
 • Табели
 • Работа со слики
 • Вовед во CSS
 • Селектори и својства
 • Типографија и бои
 • Форми
 • Вовед и синтакса во Javascript
 • Document Object Model
 • Math Object Methods, Global Functions
 • Дебагирање во сите прелистувачи

Модул 6 – Графички дизајн

 • Растерска и векторка графика
 • Вовед во Adobe Photoshop
 • Работа со маски, леери и канали
 • Ретушрање слики
 • Креирање специјални ефекти
 • Вовед во Adobe Illustrator
 • Селекции во Adobe Illustrator
 • Креирање и модификација на форми
 • Трансформација на објекти
 • Употреба н аразлични алатки
 • Работа со леери
 • Примена на графички стилови и ефекти
 • Работа со четки

Лице за контакт

Наташа Ристеска Тодоровска
Раководител на IT Академија за средношколци
+389 71 262 728, секој работен ден 9:00-17:00

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура