Упис

Скопје
Аплицирај

Група

Работа во мали групи до 12 слушатели, што е основа за добра и позитивна работна атмосфера и гаранција за добар квалитет на наставата.

  • Тренери со долгогодишно искуство во програмирање и работа со комплексни системи од разни области во Македонија и странство.
  • Влез во кариерниот центар при Семос Едукација, за понатамошна препорака за пракса и вработување.
  • Вештини и знаења за архитектура на скалабилни софтверски решенија во Cloud.
  • Вештини и знаења за изработка на целосни системи со интеграција на надворешни APIs.
  • Гости предавачи, представници од ИТ комании и размена на нивните искуства при работа на проекти.

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура