ISO/IEC 20000 Foundation

Скопје
Аплицирај
Број на часови
16
Цена на курсот
400 ЕУР

ITIL® курсевите на оваа страница ги нуди ITSM CENTER d.o.o. ATO / Огранок на AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана трговска марка на AXELOS Limited. Сите права се задржани.

Опис на курсот

Курсот и испитот за ISO/IEC 20000 се направени да обезбедат знаење за тоа што претставува ИТ системот за управување со услуги и кои се минималните барања кои давателите на услуги треба да се стремат да ги остварат во рамките на  ISO/IEC 20000. Слушателите се запознаваат со содржината на ISO/IEC 20000 стандардот, неговата практична имплементација во форма на еден менаџмент систем, вклучувајќи го и односот со други релевантни стандарди, и најдобрите практики, методи и рамки поврзани со истиот  (ITIL, CMMI, COBIT, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 27001, MOF, Six Sigma,..).

За кого е наменет

ИТ персоналот во една организација кој размислува за или веќе е сертифициран за ISO/IEC 20000 за да ја разбере длабочината и интеграцијата помеѓу менаџерот кој настојува да го констурира ITTs или RFPs за да го вклучи ISO/IEC 20000. Курсот ќе помогне да се објасни што е вклучено во стандардните Senior IT менаџери кои ја разбираат важноста на усвојувањето на квалитетен пристап до Service Management и ја разбираат вредноста на ISO/IEC 20000 акредитацијата.

Овој курс ќе ви покаже како ISO/IEC 20000 ви овозможува да го трансформирате Service Provision користејќи најдобри практики од ITIL и ISO9000.


Содржина на курсот

  • Разбирање на дефинициите и принципите за управување со квалитетот на услугите
  • Разбирање на позицијата на ISO / IEC 20000 во управувањето со ИТ услугите
  • Спецификации за квалитет за управување со ИТ услуги
  • Кодекс на пракса за управување со ИТ услуги

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на ITIL Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Времетраење: 2 дена

Сертификат: ISO/IEC 20000 Foundation

Кандидатите кои успешно ќе го положат испитот за сертификација ќе се стекнат со ISO/IEC 20000 Foundation сертификација.

Овој сертификат за ISO/IEC 20000 Foundation е наменет за оние кои мораат да учествуваат во рамките на ITSM и/или во други процеси за контрола на квалитет во рамките на бизнисот: ИТ персоналот, ИТ менаџерите, службата за поддршка, раководители на процеси,  останати клиенти и слично.Во принцип овој курс е корисен за секој со основно ИТ искуство, од работниот персонал до највисокото раководство.

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура