AutoCAD 3D
Autodesk Авторизиран Тренинг

Скопје
Аплицирај
Број на часови
40
Цена на курсот
13.850 МКД

За кого е наменет курсот

Курсот е наменет за архитекти, градежни и машински инженери, геодети и други лица кои се занимаваат со проектирање, мерење и внатрешен дизајн и имаат потреба да креираат 3D модели во нивните проекти.


Содржина на курсот

 • Вовед во 3D
 • Креирање на основни солид модели
 • Креирање на модели од 2D профили
 • Креирање на композитни солиди
 • Работа во 3D просторот
 • Конвертирање 2D објекти во солиди или површини
 • Додавање на детали на солид моделите
 • Конверзија на објектите
 • Модификување на солид моделите
 • Екстрахирање на геометрија од солид моделите
 • Промена на позицијата на моделите
 • Креирање на дупликат модели
 • Добивање на информации од 3D објектите
 • Пресекување на солид модел и генерирање на 2D геометрија
 • Креирање на цртежи од 3D модели
 • Користење на визуелни стилови
 • Користење на светла
 • Користење на материјали
 • Користење на Сонцето
 • Рендерирање
 • Навигација низ моделот - одење и летање
 • Користење камери и погледи

 • Обука во Autodesk Авторизиран Тренинг Центар
 • Работа на лиценциран Autodesk софтвер
 • Обука спроведена од страна на Autodesk Certified Instructor
 • Литература во најновата верзија со вежби за секој курс
 • Сертификат за посета на курс издаден од Autodesk

Лице за контакт

Мирослав Клампфер
Раководител на Autodesk Training Department
+389 70 358 369, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Слушателите треба да имаат практично искуство во тековната или претходната верзија на AutoCAD како и искуство со креирање и модификување на 2D објекти во AutoCAD.

Материјал за курсот

 • Официјална литература на Autodesk - Autodesk Official Training Courseware на англиски јазик и ЦД со вежбите.
 • По завршување на курсот секој слушател добива Autodesk Certificate of Completion.

Сертификат: Autodesk Certified User

Јаките дизајнерски софтверски вештини секогаш се одлично средство за напредок  во академските и професионалните области. Учењето на врвните дизајнерски софтвери од Autodesk заедно со Autodesk User Certification им дава можност на сите студенти да имаат огромна предност во образованието или кариерата.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура