Активни огласи во Семос Едукација

Активни огласи во Семос едукација

Нови професори во Академијата за дизајн:

Позиција: Хонорарен предавач за Графички дизајн повеќе

Позиција: Хонорарен предавач за Веб/UX дизајн повеќе

Хонорарен предавач за SQL Сервер (Microsoft)

Потребни квалификации:

 • Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки;
 • Поседување на сертификати од соодветната област (MCSA, MCSE);
 • Одлично владеење на работа со бази на податоци (MS SQL сервер 2008/2012 R2);
  • T-SQL напредно познавање,
  • Искуство во поставување на SQL Server High Availability,
  • Напредно познавање и искуство во администрација на SQL Server,
  • Искуство во дизајнирање на модел на SQL Server бази на податоци,
 • Одлично познавање и искуство со SSIS;
 • Одлично познавање и искуство со SSAS;
 • Одлично познавање и искуство со SSRS;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години во соодветната област;
 • Презентациски и комуникациски вештини.

Одговорности:

 • Одржување на Microsoft обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање;
 • Посветеност и етичко работење.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за SQL Сервер (Microsoft)“ на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.