Активни огласи

Активни огласи во Кариерен центар

.Net Developer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “.Net Developer”.

Потребни квалификации:

 • Искуство во веб развој и тоа: ASP.Net MVC;
 • Искуство со Angular 6 (или барем Angular 2);
 • Имате ентузијазам за модерен веб развој;
 • Искуство во .Net stack, including C#, ASP.Net, WebAPI, MS SQL;
 • Знаење и искуство со HTML5, CSS, JavaScript или / и TypeScript;
 • Имплементација на автоматизирани платформи за тестирање и единечни тестови ќе се смета за предност;
 • Концептуално и детално размислување;
 • Добри комуникациски вештини, способност самостојна и тимска работа;
 • Знаење во Entity Framework, ADO.NET или Dapper.NET;
 • Познавање на основни принципи на дизајн во поглед на скалабилна апликација;
 • Проактивност и иницијативност - подготвени да понудите идеи и решенија, споделувате знаења и да иницирате дискусии.

Компанијата нуди:

 • Пријателска тимска средина;
 • Поддршка и развој на вашиот талент во согласност со личните преференции и реалните можности;
 • Работа со нови технологии на проекти;
 • Флексибилно работно време ;
 • Удобни и модерни канцеларии на атрактивна локација.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “.Net Developer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

ASP .Net Developer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “ASP .Net Developer”.

Потребни квалификации:

 • Дизајн и имплементација на системи од првичен концепт, архитектура на проект и кориснички интерфејс до финална испорака,
 • Дизајн и имплементирање на нови функции и подобрувања на постоечките системи како во Windows Forms, така и во ASP .net MVC,
 • Креирање и ажурирање на кодови за насочување на развојниот циклус,
 • Редовно разгледување и оптимизирање на перформансите на апликациите и базите,
 • 3+ години работно искуство со. NET технологии ( се препорачува C #),
 • 3+ искуство со работа со ASP .net MVC,
 • Одлично познавање на ASP .net MVC,
 • Одлично познавање на тековните веб развојни јазици (вклучувајќи HTML5, CSS3, JavaScript),
 • Познавање на Windows Forms,
 • Познавање од Bootstrap framework,
 • Флексибилност и желба за утврдување, учење и користење нови и менливи технологии,
 • Способност за водење повеќе проекти во исто време и
 • Кодирање

Компанијата нуди:

 • Канцеларија во Скопје,
 • Редовни друштвени настани и
 • Политика на отворени врати на сите нивоа на управување.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “ASP .Net Developer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

Инженер за техничка поддршка на ИТ системи

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “Инженер за техничка поддршка на ИТ системи”.

Потребни квалификации:

 • Висока стручна подготовка - диплома од Електротехнички факултет Скопје (насока КТИА)/ФЕИТ/ФИНКИ или од друга еквивалентна институција, со или без работно искуство,
 • Возачка дозвола (Б категорија),
 • Одлично познавање на македонскиот и англискиот јазик- пишуван и говорен,
 • Познавање и искуство во администрирање на различни Оперативни системи ќе се смета за предност,
 • Познавање на компјутерски мрежи и компјутерска мрежна опрема ќе се смета за предност,
 • Дополнителни обуки и усовршување ќе се сметаат за предност и
 • Комуникативност, организираност, систематичност и темелност во работата, навремено и креативно исполнување на обврските, чувство за тимска работа и одговорност.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “Инженер за техничка поддршка на ИТ системи” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.

Full Stack .Net Developer

Компанија соработник на Кариерниот центар на Семос Едукација има потреба од “Full Stack .Net Developer”.

Потребни квалификации:

 • Искуство во развој на веб решенија базирани на ASP.NET или ASP.NET Core,
 • Искуство во работа со JavaScript MV * framework (Препорачливо Angular 4 +),
 • Искуство во работата со WCF и RESTful Services,
 • Ентузијазам за квалитетот на кодот, особено од аспект на на одржување и јасност,
 • Разбирање и примена на принципите на SOLID,
 • Разбирање на различни архитектонски стилови (SOA, Microservices, Serverless, итн.),
 • Познавање на Cloud Platform Providers (Azure, AWS, etc.),
 • Се придржувате до стандардите за кодирање и
 • Познавање од тестирање на frameworks и останати видови на тестирање.

Доколку сте заинтересирани пратете го Вашето CV со назнака “Full Stack .Net Developer” на следната e-mail адреса: careercenter@semos.com.mk.