Кариерен центар

Регрутација и селекција на вработени

Кариерниот центар на Семос Едукација ќе Ви помогне да го заштедите своето време и пари во процесот на регрутација и селекција на висококвалификувани кандидати. Семос Едукација, како прв и најголем ИТ тренинг центар во Македонија, располага со база од над 40.000 потенцијални кандидати, специјализирани во областа на ИТ како и други дисциплини.

Покрај овие лица кои преку нашите обуки се специјализирале во соодветна област ќе бидеме во можност да Ви понудиме и кандидати од други области кои целосно одговараат на Вашите барања.

Со цел успешна регрутација и селекција на кадар, тимот на Кариерниот центар е составен од професионалци кои имаат огромно искуство во областа на човечките ресурси и технички вештини, со специјализација во ИТ индустријата.

Нашите цели

 • Да обучиме и развиваме високо-квалификувана работна сила.
 • Да ги разбереме Вашите потреби и ефективно да одговориме на Вашите барања за вработување на соодветен кадар. 
 • Зголемување на Вашата конкурентност и постигнување на повисок профит преку наоѓање на соодветни вработени со посакувани и потребни квалификации.
 • Премостување на јазот помеѓу индустријата и образованието преку размена на информации, знаења и технологии.
 • Примена на комплементарни едукативни содржини и организирање на програми за менторство и пракса.
 • Поврзување на работодавците и кандидатите преку организирање на наменски иницијативи и настани. 
 • Креирање на нови обуки за технички и меки вештини.
 • Зголемување на вработеноста во државата.

Лице за контакт

Анче Јованоска
Раководител на Кариерен Центар
+389 75 441 815

КОМПАНИИТЕ
РЕГРУТАЦИЈА, ТРЕНИНГ, ПОСТОЈАН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ:

 • Корпоративен сектор
 • Мали и средни бизниси

ИНДИВИДУАЛЦИ
НОВА РАБОТНА СИЛА ВО ПОТРАГА ПО ПРВО ВРАБОТУВАЊЕ, ИСКУСНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ВО ПОТРАГА ПО ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОПОЛНИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА

 • Студенти
 • Дипломци
 • Професионалци

ИНСТИТУЦИИ

 • Факултети
 • Владини агенции
 • Комори, Индустриски здруженија