Кариера

Кариера

Согласно стратегијата на компанијата како лидер во ИТ едукација и најголем тренинг центар во Македонија, за квалитетна и најдобра услуга кон нашите клиенти, постојано нудиме можност за вработување или хонорарна работа на високомотивирани лица кои сакаат да се едуцираат и да бидат во тек со современите технологии.

Основата на една успешна компанија е човечкиот потенцијал со кој компанијата располага.

Долгогодишното искуство во работа со кадар и едукација не научи дека обучениот и мотивиран кадар ќе придонесе за остварување на долгорочните цели на компанијата и креирањето на добра организациска клима.

Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се во редовен работен однос и лица кои се надворешни соработници - предавачи за соодветна област. Но, ние сме еден тим. 

Нашата компанија е посветена на постојана обука и развој на своите вработени. Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се експерти во својата област и тоа е основа на она што ја прави нашата компанија конкурентна во однос на другите тренинг центри.

Активни огласи во Семос едукација

Согласно стратегијата на компанијата како лидер во ИТ едукација и најголем тренинг центар во Македонија, за квалитетна и најдобра услуга кон нашите клиенти, постојано нудиме можност за вработување или хонорарна работа на високомотивирани лица кои сакаат да се едуцираат и да бидат во тек со современите технологии.

Director of Semos Academies

btekst naslov

 

 

Контакт

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од нашиот тим, Ве молиме да ја пратите Вашата биографија (CV) на следната e-mail адреса: kariera@semos.com.mk .

Ве молиме во полето “Subject” на Вашиот e-mail да наведете за која позиција аплицирате.

Одделот за човечки ресурси Ви стои на располагање за дополнителни прашања.

Во Семос Едукација можете да аплицирате за отворени позиции за вработување или пак отворени позиции за надворешни соработници.