Кариера

Кариера

Согласно стратегијата на компанијата како лидер во ИТ едукација и најголем тренинг центар во Македонија, за квалитетна и најдобра услуга кон нашите клиенти, постојано нудиме можност за вработување или хонорарна работа на високомотивирани лица кои сакаат да се едуцираат и да бидат во тек со современите технологии.

Основата на една успешна компанија е човечкиот потенцијал со кој компанијата располага.

Долгогодишното искуство во работа со кадар и едукација не научи дека обучениот и мотивиран кадар ќе придонесе за остварување на долгорочните цели на компанијата и креирањето на добра организациска клима.

Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се во редовен работен однос и лица кои се надворешни соработници - предавачи за соодветна област. Но, ние сме еден тим. 

Нашата компанија е посветена на постојана обука и развој на своите вработени. Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се експерти во својата област и тоа е основа на она што ја прави нашата компанија конкурентна во однос на другите тренинг центри.

Активни огласи во Семос едукација

Хонорарен предавач за .NET технологии (Microsoft)

Потребни квалификации:

 • Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки;
 • Поседување на сертификати од соодветната област (MCSD: Web Applications);
 • Одлично владеење и работа во следните области:
  • Напредно програмирање во C# програмскиот јазик,
  • Front-end програмирање со HTML5, JavaScript и CSS3,
  • Развој на MVC веб апликации,
  • Искуство во архитектура и планирање на веб апликации,
  • Работа со бази на податоци и Entity Framework при развој на апликации,
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години во соодветната област;
 • Презентациски и комуникациски вештини;
 • Желба и способност за пренесување и споделување на знаење.

Одговорности:

 • Одржување на Microsoft обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање;
 • Посветеност и етичко работење.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за .NET технологии (Microsoft)“ најдоцна до 31.10.2018 година на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Хонорарен предавач за виртуелизациски технологии (VMware)

Потребни квалификации:

 • Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки;
 • Поседување на сертификати од соодветната област (VMware VCP5-DCV, VCP6-DCV);
 • Одлично владеење и работа во следните области:
  • Напредно познавање на VMware vSphere
  • Напредно познавање на серверски оперативни системи (Windows, Linux),
  • Познавања од област на Дата Центар инфраструктура: SAN Storage, IP Storage, Networking concepts, DNS, Active Directory
  • Познавање на серверска архитектура, хардвер технологии
  • Искуство во архитектура и планирање на инфраструктура за виртуелизација базирана на VMware vSphere
  • Како плус ќе се смета познавање и скриптирање во Power Shell/ PowerCLI, vCLI, BASH,
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години во соодветната област;
 • Презентациски и комуникациски вештини;
 • Ефикасност и организираност;
 • Самоиницијатива, посветеност и тимски дух за работа;
 • Желба и способност за пренесување и споделување на знаење.

Одговорности:

 • Одржување на VMware обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање;
 • Посветеност и етичко работење.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за виртуелизациски технологии (VMware)“ најдоцна до 31.10.2018 година на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Хонорарен предавач за Unity

Потребни квалификации:

 • Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки;
 • Работно исксуство од 2 години во Unity;
 • Работно искуство од 2 години во развој на мобилни апликации и игри;
 • Силни вештини за скриптирање и програмирање, особено во C #;
 • Самоиницијатива, посветеност и тимски дух за работа;
 • Во тек со најновите технологии, алатки и техники;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Презентациски и комуникациски вештини;
 • Ефикасност и организираност и
 • Желба и способност за пренесување и споделување на знаење.

Одговорности:

 • Одржување на Unity обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање и
 • Посветеност и етичко работење.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за Unity“ најдоцна до 31.10.2018 година на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Хонорарен предавач за UI/UX дизајн

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование – ВСС ќе се смета за предност;
 • Работно искуство од минимум 2 години како UI/UX дизајнер;
  • Искуство со веб-аналитики, препознавање на кориснички навики, истражување и стратегија на корисник;
  • Искуство во илустрирање на идеи за дизајн користејќи storyboards, process flows и sitemaps;
  • Искуство во градење структура и документација на веб страна;
  • Искуство со техники и алатки за скицирање, мапирање и дефинирање на сценарија и проторипи. Користењето на Adobe XD апликацијата ќе се смета за предност.
  • Искуство во креирање на оригинални графички дизајни елементи (користење на апликациите Adobe Photoshop, Adobe Illustrator);
  • Искуство со техники на дизајн комуникација, идентификување и отстранување на проблеми;
 • Презентациски и комуникациски вештини;
 • Ефикасност и организираност;
 • Желба и способност за пренесување и споделување на знаење.

Одговорности:

 • Одржување на обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за UI/UX дизајн“ најдоцна до 31.10.2018 година на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Хонорарен предавач за SQL Сервер (Microsoft)

Потребни квалификации:

 • Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки;
 • Поседување на сертификати од соодветната област (MCSA, MCSE);
 • Одлично владеење на работа со бази на податоци (MS SQL сервер 2008/2012 R2);
  • T-SQL напредно познавање,
  • Искуство во поставување на SQL Server High Availability,
  • Напредно познавање и искуство во администрација на SQL Server,
  • Искуство во дизајнирање на модел на SQL Server бази на податоци,
 • Одлично познавање и искуство со SSIS;
 • Одлично познавање и искуство со SSAS;
 • Одлично познавање и искуство со SSRS;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години во соодветната област;
 • Презентациски и комуникациски вештини.

Одговорности:

 • Одржување на Microsoft обуки на студенти и возрасни лица;
 • Развој на наставна програма со употреба на иновативни и интерактивни методи на предавање;
 • Перманентна надградба на знаења и сертифицирање;
 • Посветеност и етичко работење.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање;
 • Можност за патување во странство.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Хонорарен предавач за SQL Сервер (Microsoft)“ најдоцна до 31.10.2018 година на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Контакт

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од нашиот тим, Ве молиме да ја пратите Вашата биографија (CV) на следната e-mail адреса: kariera@semos.com.mk .

Ве молиме во полето “Subject” на Вашиот e-mail да наведете за која позиција аплицирате.

Одделот за човечки ресурси Ви стои на располагање за дополнителни прашања.

Во Семос Едукација можете да аплицирате за отворени позиции за вработување или пак отворени позиции за надворешни соработници.