Кариера

Кариера

Согласно стратегијата на компанијата како лидер во ИТ едукација и најголем тренинг центар во Македонија, за квалитетна и најдобра услуга кон нашите клиенти, постојано нудиме можност за вработување или хонорарна работа на високомотивирани лица кои сакаат да се едуцираат и да бидат во тек со современите технологии.

Основата на една успешна компанија е човечкиот потенцијал со кој компанијата располага.

Долгогодишното искуство во работа со кадар и едукација не научи дека обучениот и мотивиран кадар ќе придонесе за остварување на долгорочните цели на компанијата и креирањето на добра организациска клима.

Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се во редовен работен однос и лица кои се надворешни соработници - предавачи за соодветна област. Но, ние сме еден тим. 

Нашата компанија е посветена на постојана обука и развој на своите вработени. Тимот на Семос Едукација е составен од лица кои се експерти во својата област и тоа е основа на она што ја прави нашата компанија конкурентна во однос на другите тренинг центри.

Активни огласи во Семос едукација

Нови позиции:

Позиција: Административен асистент

Позиција: ИТ Техничар

Административен асистент

Потребни квалификации:

 • Средна стручна подготовка;
 • Соодветно работно искуство минимум 2 години;
 • Задолжително познавање на англиски јазик;
 • Познавање на Microsoft Office, поседување на МОС сертификат ќе се смета за предност
 • Основни познавања во финансиско работење;
 • Возачка дозвола Б категорија.

Личен профил:

 • Комуникациски вештини;
 • Способност за работа под притисок и фокусирање на повеќе работни задачи во исто време;
 • Ориентираност кон тимска работа;
 • Професионален однос кон работни обврски;
 • Ефективност и организираност.

Одговорности:

 • Прием на клиенти и проследување на телефонски повици;
 • Извршува општи административни и деловодни работи ;
 • Подготвува и проследува деловна коресподенција, комуницира со клиенти и вработени, овозможува непречен проток на информации;
 • Собира, обработува и дистрибуира информации во врска со работата, одржува база на административни податоци;
 • Се грижи за функционирањето на канцеларијата во поглед на материјали и опрема потребни за тековно работење;
 • Евидентира влезна и излезна документација;
 • Копира, скенира и архивира документи;
 • Одговара за набавки на канцелариски материјал и останати материјали.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “Административен асистент“ најдоцна до 31.10.2019 година, на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.


ИТ Техничар

Потребни квалификации:

 • Минимум средно образование, Високо образование од областа на компјутерски / информатички науки ќе се смета за предност;
 • Познавање и работа во следните области:
  • Microsoft Active Directory,
  • Microsoft Exchange,
  • Microsoft Hyper-V,
  • Мрежни технологии,
  • Познавање на Active Directory сервиси.
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години во соодветната област;
 • Комуникациски вештини и способност за тимска работа;
 • Професионална љубопитност и желба за надградба;
 • Возачка дозвола Б категорија.

Одговорности:

 • Планирање, имплементација и одржување на различни софтверски алатки, хардвер и ИКТ инфраструктура;
 • Интервенции по налог на месечни одржувања;
 • Припрема на соодветна документација после завршен проект;
 • Организирање на работата во тест центарот.

Нудиме:

 • Работа со современи технологии;
 • Интересна и динамична работа;
 • Можност за личен и професионален развој;
 • Можност за постојано усовршување со посета на курсеви и сертифицирање.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови може да го испратат своето CV со назнака “ИТ Техничар“ најдоцна до 28.10.2019 година, на следната маил адреса: kariera@semos.com.mk.

Само оние апликации кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Контакт

Доколку сте заинтересирани да бидете дел од нашиот тим, Ве молиме да ја пратите Вашата биографија (CV) на следната e-mail адреса: kariera@semos.com.mk .

Ве молиме во полето “Subject” на Вашиот e-mail да наведете за која позиција аплицирате.

Одделот за човечки ресурси Ви стои на располагање за дополнителни прашања.

Во Семос Едукација можете да аплицирате за отворени позиции за вработување или пак отворени позиции за надворешни соработници.