Програмирање во Go
Аплицирај
Почеток на курсот
27 Фев 2019
Број на часови
30
Цена на курсот
18.000 МКД

За кого е наменет курсот

Програмскиот јазик Go, некаде ќе го сретнете под називот GoLang, e програмски јазик креиран од страна на Google и официјално пуштен во употреба во 2009 година. Овој програмски јазик во својата форма и фукционалност наликува на програмскиот јазик C. Приказната за Go започнува како интернет проект на компанијата Google, кој имал за цел да се креира програмски јазик кој ќе укажува на недостатоците на другите програмски јазици но ќе ги задржи позитивните страни.
Go е програмски јазик кој е лесен да се научи. Основните концепти на овој програмски јазик се сведени на минимум а синтаксата е дизајнирана да биде лесно разбирлива и недвосмислена. Поради својата флексибилност Go се употребува за креирање на дистрибуирани системи и микросервиси и се повеќе станува составен дел од програмерските кодови на многу големи компании. Еден од клучните фактори за ова е заедницата на програмери во Go, која постојано расте. Токму поради ова, GoLang веќе десет години се наоѓа на листата на десетте најпопуларни програмски јазици.


Содржина на курсот

 • Вовед во GoLang програмскиот јазик
 • Структури и покажувачи
 • Работа со низи од карактери
 • Справување со грешки
 • Извршување на паралелни кодови
 • Креирање и употреба на пакети
 • Тестирање на кодови
 • Пронаоѓање и поправка на грешки
 • Перформански на кодот
 • Работа со HTTP пакет
 • Работа со JSON
 • Работа со фајлови
 • Употреба на регуларни кодирачки изрази
 • Работа со време

Стекнати вештини

По завршувањето на курсот слушателот ќе може да:

 • Чита и пишува кодови во Go.
 • Kреира едноставни продуктивни алатки.
 • Планира и подесува околина за креирање на Интернет сервиси.
 • Да креира апликации кои можат да бидат компајлирани и извршени на различни платформи.
 • Креира апликации кои можат да бидат извршувани истовремено.
 • Креира свои Go библиотеки и да употребува библиотеки од други програмски јазици.
 • Ги хостира своите апликации.
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатна книга со практични примери и вежби
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Слушателите на овој курс пожелно е да имаат претходно знаење од областа на програмирањето, но истото не е задолжително.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат книга “Вовед во програмирање во GoLang“.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура