HTML5 APIs & Javascript - II ниво


Аплицирај
Почеток на курсот
4 Мар 2020
Број на часови
30
Цена на курсот
15.500 МКД

За кого е наменет курсот

Тренингот за напреден HTML5 се бави посериозно со развој на предниот дел на секоја web страна/апликација. Самиот тренинг бара предзнаење од HTML5 и javascript. Тренингот опфаќа напредна работа со бројните javascript програмски интерфејси кои становаат глобален стандард во изработка на комплексни web но и мобилни решенија.
Целиот тренинг е конципиран за посетителот да се здобие со знаење кое ќе му овозможи изработка на комплексни и динамични web и мобилни решенија.


Содржина на курсот

 • Основни javascript структури во HTML5
 • Асинхрон javascript и XML (AJAX)
 • HTML5 платно (canvas)
 • Работа со прилагодлива (скалабилна) векторска графика (SVG)
 • Аудио и видео елементи
 • Геолокација на web клиенти
 • Жива комуникација преку web приклучоци (web sockets)
 • Користење на "повлечи и пушти" техники (drag & drop) во HTML5 апликации
 • Складирање на податоци во самиот прелистувач (web storage)
 • HTML5 апликации без Интернет конекција

Стекнати вештини

По завршувањето на курсот слушателот ќе се стекне со:

 • Основно познавање на концептите на скриптни јазици
 • Познавање како да пишува и извршува Frontend JavaScript програми
 • Способност за структуирање и документација на код
 • Знае како да пристапи до оддалечени податочни ресурси
 • Менување на приказот на податоците во прелистувачот
 • Способност да креира веб страна која функционира во offline (без интернет) режим
 • Знае како програмски да пристапи до вградените функционалности на прелистувачот
 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатна книга со практични примери и вежби
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека потребно е да имаат познавања од HTML5 & CSS3 - I ниво.

Материјал за курсот

Слушателите добиваат книга за работа со HTML5 & CSS3- II ниво.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура