Курсеви за програмирање


Аплицирај
Број на пакети
6

Курсеви за програмирање

Брзиот развој на информатичката технологија предизвикува големи промени во начинот на функционирањето на луѓето во нивниот деловен и приватен живот. Со таа цел сè повеќе се развиваат апликации, кои ќе им овозможат на корисниците со нивното користење да им го олеснат секојневното живеење.
Овие курсеви се наменети за сите оние слушатели кои сакаат да се запознаат со основните концепти на програмирањето и начини на развивање на апликации во различни програмски јазици и технологии.

САМО за однапред уплата на цел пакет следува попуст.


Пакет курсеви PHP со MySQL

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
PHP со MySQL - I ниво & PHP со MySQL - II ниво 60 27.900 мкд

Пакет курсеви HTML5 и CSS3

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
HTML5 и CSS3 - I ниво & HTML5 APIs & Javascript – II ниво 60 27.900 мкд

Пакет курсеви Java Script

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
Node.js & MongoDB & React.js 60 30.600 мкд

Пакет курсеви Python

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
Python - I ниво & Python - II ниво 60 30.600 мкд

Пакет курсеви за веб програмирање - 1

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
HTML5 и CSS3 - I ниво & PHP со MySQL - I ниво & PHP со MySQL - II ниво 90 39.500 мкд

Пакет курсеви за веб програмирање - 2

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
HTML5 и CSS3 - I ниво & Node.js & MongoDB & React.js 90 42.000 мкд

Пакет Javascript - The full stack track

КурсевиБрој на часовиЦена со попуст
HTML5 & CSS3 – I level & HTML5 APIs & Javascript – II level & Node.js & MongoDB & React.js 120 55.250 мкд

Листа на сите основни курсеви за програмирање

За поединечно посетување на курс важат цените наведени во табелата што следи.

КурсЧасовиЦена
PHP со MySQL - I ниво
30
15.500 МКД
PHP со MySQL - II ниво
30
15.500 МКД
HTML5 & CSS3 - I ниво
30
15.500 МКД
HTML5 APIs & Javascript - II ниво
30
15.500 МКД
Node.js & MongoDB
30
15.500 МКД
React.js
30
18.500 МКД
Програмирање во Go
30
18.500 МКД
Python - I ниво
30
15.500 МКД
Python - II ниво
30
18.500 МКД

Лице за контакт

Дијана Василевска
Раководител на Open Source Programming Training Department
+389 70 349 030, секој работен ден 9:00-17:00
  • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
  • Бесплатни прирачници или книги со практични примери и вежби за секој курс
  • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома

Забелешка

По секој курс може да има пауза од две недели.

Соработка

За фирми нудиме извонредни услови за соработка...

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

  • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
  • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
  • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура