Microsoft сертификати
Microsoft Gold Partner for Learning Solutions
Аплицирај

Компетенции за Microsoft сертификација

MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), е наменет за луѓе кои сакаат да започнат со работа во ИТ индустријата. Професионалците кои ќе се стекнат со овој сертификат ги потврдуваат своите основни вештини да дизајнираат и изградат технолошки решенија со користење на Microsoft производи, вклучувајќи Windows, Windows Server, Exchange Server, Lync, Sharepoint, SQL Server и Microsoft Dynamics.

Ова ниво на сертификација е и предуслов за стекнување на повисоко ниво на сертификација односно MCSE и MCSD.

Новите MCSE и MCSD сертификати (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Productivity и MCSD: App Builder) се во согласност со Центрите за Експертиза, кои се користат од страна на Microsoft партнерската мрежа, со цел да се идентификуваат техничките компетенции кои што се нашироко препознатливи од страна на партнерите на Microsoft како и од самите клиенти. Професионалците кои се имаат стекнато со овие сертификати, нема потреба да се ресертифицираат. Наместо тоа, со датумот кога е добиен сертификатот, се означува и начинот на кој ги следите промените во развојот на технологијата. Секоја година, имате шанса да го обновите сертификатот со тоа што успешно ќе положите еден од изборните испити покажувајќи ја вашата инвестиција во проширување или продлабочување на своите знаења во конкретен Центар за Екпертиза.


Microsoft Certification paths

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификациски патеки

Mobility: IT Pro

Клучни технологии: Windows 10, System Center Configuration Manager, Microsoft Intune, Azure Active Directory, EMS - Enterprise Mobility Suite

Cloud platform: IT Pro & Developer

Клучни технологии: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux, Windows Server Virtualization, Microsoft Azure

Productivity: IT Pro

Клучни технологии: Microsoft Office 365, Exchange, Skype for Business, SharePoint

Data management & analytics: IT Pro & Developer

Клучни технологии: SQL Server 2016, SQL Server 2014, Business Intelligence, Big Data

App Builder: Developer

Клучни технологии: C#, Mobile Apps, Visual Studio, .NET, Framework 4.5, HTML5, SQLite, CSS3, Javascript, ASP.NET, MVC