Azure
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
Аплицирај
Број на пакети
1

Azure

Демонстрирајте ја ваша експертиза за “Microsoft Cloud” технологиите кои директно се поврзани со намалување на трошоците во IT, и му овозможуваат додадена вредност на еден современ бизнис.

MCSA: Cloud Platform

Со добивање на MCSA: сертификацијата за “Cloud Platform” обезбедувате работна позиција како:  cloud администратор или cloud архитект. MCSA: Cloud Platform сертификатот се стекнува со посета на два од следните курсеви и положување на соодветните испити:

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Cloud Platform and Infrastructure сертификатот  потврдува дека имате вештини потребни за управување и одржување на ефикасен и модерен дата центар, со експертиза во “Cloud” технологии, управување со идентитети, “Cloud” архитектура, виртуелизација, складирање на податоци и вмрежување.
Со добивање на “MCSE: Cloud Platform and Infrastructure” сетификатот ќе се квалификувате за работни места како: “Cloud” администратор, “Cloud архитект”, специјалист за компјутерска поддршка, и аналитичар за безбедноста на податоци.

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure сертификатот може да го стекнете на следниот начин:

Чекор 1. Одберете една од следниве Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) сертификациски патеки:

  • Windows Server 2016
  • Cloud Platform
  • Linux on Azure
  • Windows Server 2012

Чекор 2. Посетете еден од следниве курсеви и положете го соодветниот испит:


Cloud Platform

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Cloud Platform and Infrastructure

Cloud Platform and Infrastructure сертификатот е наменет за оние кои сакаат да бидат експерти за infrastructure and software as a service (SaaS) решенија базирани на Microsoft Azure.

Клучни технологии:  Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux, Windows Server Virtualization, Microsoft Azure

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: Cloud Platform сертификатот се стекнува со положување на два од следните испити: 70-532, 07-533, 70-535 и 70-537.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Cloud Platform and Infrastructure

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure сертификатот се стекнува со еден MCSA сертификат од Windows Server 2016, Cloud Platform, Linux on Azure или Windows Server 2012, и положување на еден од изборните испити: 70-532, 70-533, 70-535, 07-473, 70-475, 70-744, 70-745, 70-413, 70-414, 70-246, 70-247, 70-537, 70-538 или 70-539.

Начин на плаќање

  • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
  • Уплата на рати со кредитни картички
  • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
  • Уплата на фактура