CEH сертификација
EC-Council Accredited Training Center


Аплицирај
Број на пакети
1

CEH сертификација

Сертифициран Етички хакер е квалификуван професионалец кој разбира и знае како да бара слабости и пропусти во таргетираните системи и ги користи истите знаења и алатки како злонамерен хакер, но на законски и легитимен начин за да може да ја процени безбедносната положба на целниот систем (и). Сертификатот на CEH ги потврдува индивидуите во специфичната мрежна безбедносна дисциплина на Ethical Hacking од неутрална вендорска гледна точка.

Целта на CEH сертификацијата е:

 • Воспоставување и управување со минимални стандарди за квалификација на професионални експерти за безбедност на информации во етички хакерски мерки.
 • Информирање на јавноста дека квалификуваните индивидуалци ги исполнуваат или ги надминуваат минималните стандарди.
 • Зајакнување на етичкото хакерство како единствена и саморегулирачка професија.

За кого е наменет курсот?

Овој курс е наменет за ревизори на банки, мрежни и систем администратори, веб администратори, професионалци за безбедност, лица одговорни за безбедност на информативниот систем и сите останати кои се засегнати со интегритетот на мрежната инфраструктура и компјутерскиот систем.

CEH сертификација

ИспитНаслов на курсотЧасовиЦена
312-50 CEH: Certified Ethical Hacker - v10
40
1.250 еур

Содржина на курсот

 • Module 01: Introduction to Ethical Hacking
 • Module 02: Footprinting and Reconnaissance
 • Module 03: Scanning Networks
 • Module 04: Enumeration
 • Module 05: Vulnerability Analysis
 • Module 06: System Hacking
 • Module 07: Malware Threats
 • Module 08: Sniffing
 • Module 09: Social Engineering
 • Module 10: Denial-of-Service
 • Module 11: Session Hijacking
 • Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Module 13: Hacking Web Servers
 • Module 14: Hacking Web Applications
 • Module 15: SQL Injection
 • Module 16: Hacking Wireless Networks
 • Module 17: Hacking Mobile Platforms
 • Module 18: IoT Hacking
 • Module 19: Cloud Computing
 • Module 20: Cryptography

Овој курс ги подготвува слушателите за EC-Council CEH испитот 312-50.

 • Обука во Семос Едукација - EC-Council Accredited Training Center
 • Инструктори со сертификат Certified EC-Council Instructor
 • Оригинални EC-Council книги
 • Оригинални EC-Council DVD-а со вежби и дополнителен материјал за курсот
 • Оригинален светски признат EC-Council сертификат во електронска форма

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на EC-Council Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Совладајте ги Хакерските Технологии

Компјутерите низ целиот свет се систематски малтретирани од насилничко хакирање. Ова хакирање не само што е распространето низ целиот свет, истото се извршува беспрекорно преку компромитирање на системот од страна на напаѓачите, крадење на сите информации што имаат вредност и целосно бришење на трагите во временски интервал од 20 минути.

Легален договор

Пред посетувањето на курсот задолжително е потпишување на договор со кој се изјавува дека слушателот нема да ги користи ново здобиените знаења за нелегални и малициозни напади и нема да ги употребува претставените алатки во обид да изврши компромитација на било кој компјутерски систем, како и дека ќе изврши обесштетување на EC-Council во случај на непочитување на користењето и злоупотреба на наведените алатки.

Потребни предзнаења за курсот

MCSA, Cisco CCNA или адекватно знаење.

Сертификат: Certified Ethical Hacker

Секој кој успешно ќе го положи испитот се здобива со титулата Certified Ethical Hacker.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура