CCNP Security Сертификација


Аплицирај
Број на пакети
1

Cisco Certified Network Professional

Семос Едукација ви нуди уникатна тренинг програма која ви ги дава потребните Cisco® CCNP напредни вештини за потребите на пазарот.

CCNP Security

Програмата на Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) сертификацијата е специјално усогласена со работното место на Cisco мрежен инженер кое е директно одговорно за безбедноста имплементирана на рутери, свичеви и останати Cisco заштитни уреди, како и имплементација, поддршка и решавањето на проблеми кај Cisco ASA firewall уреди, VPN-ни, и IDS / IPS решенија мрежните средини. Истата програма го надополнува знаењето за користење на новите технологиги од Cisco, како што се Cisco ISE (Identity Services Engine), Ciscos FirePOWER Next-Generation IPS, AMP, Cisco WSA (Web Security Appliance), Cisco ESA (Email Security Appliance), како и Cisco CWS (Cloud Web Security).

ИспитКурсевиЧасовиЦена
300-208 SISAS - Implementing Cisco Secure Access Solutions
40
1 440 еур
300-206 SENSS - Implementing Cisco Edge Network Security Solutions
40
1 440 еур
300-209 SIMOS - Implementing Cisco Secure Mobility Solutions
40
1 440 еур
300-210 SITCS - Implementing Cisco Threat Control Solutions
40
1 440 еур

Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)

 • Course Introduction
 • Lab Guide
 • Threat Mitigation through Identity Services
 • Cisco ISE Fundamentals
 • Advance Access Control
 • Web Authentication and Guest Access
 • Endpoint Access Control
 • Troubleshooting Network Access Control

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)

 • Course Introduction
 • Cisco Secure Design Principles
 • Deploying Cisco Network Infrastructure Protection Solutions
 • Deploying NAT on Cisco IOS and Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Firewalls
 • Deploying Threat Controls on Cisco ASA Firewalls
 • Deploying Threat Controls on Cisco IOS Software
 • Lab Guide

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)

 • Course Introduction
 • Fundamentals of VPN Technologies and Cryptography
 • Deploying Secure Site-to-Site Connectivity Solutions
 • Deploying Cisco IOS Site-to-Site FlexVPN Solutions
 • Deploying Clientless SSL VPN -Deploying AnyConnect VPN for Remote Access
 • Deploying Endpoint Security and Dynamic Access Policies & #61550; Lab Guide

Implementing Cisco Threat Control Solutions (SITCS)

 • Course Introduction
 • Network Security
 • Network Threat Defense
 • Cisco FirePOWER Next-Generation IPS (NGIPS)
 • Security Architectures
 • Troubleshooting, Monitoring and Reporting Tools

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Cisco Official Training Department
+389 78 441 752

CCNP Security Сертификација

CCNP Security е сертификација на професионално ниво. Сертифицираните лица ќе можат да менаџираат и оддржуваат безбедност во мрежни уреди и апарати, како рутери и прекинувачи, VPN, и IDS/IPS, како и да ги поставуваат, поддржуваат и одржуваат истите решенија.

Предуслов

Валидна CCNA Security сертификација или валидна CCIE сертификација.

Сертификат: CCNP Security

Сертификатот CCNP Security се добива со поседување на сертификација CCNA Security или CCIE, и положување на испитите 300-208, 300-206, 300-209 и 300-210.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура