CCNP Data Center Сертификација


Аплицирај
Број на пакети
1

Cisco Certified Network Professional

Семос Едукација ви нуди уникатна тренинг програма која ви ги дава потребните Cisco® CCNP напредни вештини за потребите на пазарот.

CCNP Data Center

ИT професионалци кои се Cisco DC обучени и сертифицирани, се квалифицирани за клучните позиции во еден комплексен Data Center. Со нивното искуство и подготовка тие се спремни да управуваат и имплементираат нови технологии во еден Data Center, вклучувајќи: податочна инфраструктура, виртуализација, автоматизација и оркестрација, unified computing, безбедност во Data Centar и интеграција на Cloud инфраструктура.

DCUCI Implementing Cisco Data Center Unified Computing v6.0

 • Cisco Unified Computing System Implementation
 • SAN Storage Implementation for Cisco Unified Computing System
 • Automation
 • Unified Computing Security
 • Cisco Unified Computing System Automation

DCII Implementing Cisco Data Center Infrastructure v6.0

 • Data Center Protocols
 • Layer 3 Switching Features in the Data Center
 • Data Center Infrastructure Security
 • Data Center Infrastructure Storage Fabric
 • FCoE Unified Fabric
 • Data Center Infrastructure Storage Services
 • Data Center Infrastructure Maintenance, Management, and Operations

DCVAI Implementing Cisco Data Center Virtualization and Automation v6.0

 • Infrastructure Virtualization Implementation
 • NX-OS Configuration Automation
 • Application-Centric Infrastructure
 • ACI Constructs
 • Application-Centric Infrastructure Monitoring and Programmability
 • Cisco ACI Enhanced Features
 • Application-Centric Infrastructure Networking

DCID Designing Cisco Data Center Infrastructure v6.0

 • Data Center Network Connectivity Design
 • Data Center Infrastructure Design
 • Data Center Storage Network Design
 • Data Center Compute Connectivity Design
 • Data Center Compute Resource Parameters Design

DCIT Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure v6.0

 • Troubleshooting the Data Center LAN Network
 • Troubleshooting Data Center SAN
 • Troubleshooting Data Center Unified Computing
 • Troubleshooting Data Center ACI

Лице за контакт

Цеко Тодоровски
Раководител на Cisco Official Training Department
+389 78 441 752

CCNP Data Center Сертификација

CCNP Data Center сертификацијата заедно со обуките нудат вештини на Професионално ниво кои се фокусирани на Data Centar солуциите, технологии и најдобри практики за дизајнирање, имплементирање и управување со модерна Data Centar инфраструктура.

Предуслов

Валидна CCNA Data Center сертификација или валидна CCIE сертификација. 

Сертификат: CCNP Data Center

Сертификатот CCNP Data Center се добива со поседување на сертификација CCNA Data Center или CCIE, и положување на испитите 300-175, 300-165, 300-170 и 300-160 или 300-180.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура