ITIL Intermediate. Service Design


Аплицирај
Број на часови
24
Цена на курсот
1.200 ЕУР

ITIL® курсевите на оваа страница ги нуди ITSM CENTER d.o.o. ATO / Огранок на AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана трговска марка на AXELOS Limited. Сите права се задржани.

Опис на курсот

Овој курс има за цел да им овозможи на слушателите, кои се веќе запознаени на основите на IT Service Management да применат добри практики во процесите кои се однесуваат на фазата lifecycle од Service Design. Ќе им помогне на кандидатите полесно да ги разбират процесите и улогите на Service Design.
Курсот е интерактивен, комбинирајќи презентации и групни вежби, со многу можности за прашања и дискусии.

За кого е наменет

 • Поединци кои го стекнале сертификатот V3 ITIL® Foundation во Service Management и кои сакаат да напредуваат на повисоко ниво од ITIL® сертификациите. Тоа ќе им пружи на слушателите детално разбирање на фазата ITIL® Service Design фазата од јадрото на lifecycle на ITIL®, и како истото може да се имплементира за да се подобри квалитетот на обезбедување на ИТ услугите во рамките на една организација.
 • Поединци на кои овој курс им е од интерес ги вклучуваат ИТ професионалците кои работат во Service Design средината и им е потребно исклучително познавање на процесите, функциите и активностите кои се вклучени.
 • Поединци кои бараат ITIL® Expert сертификација во IT Service Management.

Во цената на курсот е вклучен и испитот.


Содржина на курсот

 • Вовед во Service Design
 • Принципи на Service Design
 • Управување со каталог на услуги
 • Service Design активности поврзани со технологија
 • Организирање на Service Design
 • Алатки и технологија за Service Design
 • Имплементација, предизвици, клучни фактори за успех и ризици

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на ITIL Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Времетраење: 3 денa

Сертификат:
ITIL® Intermediate

ITIL® Intermediate сертификатот за Service Design претставува дел од серијата Lifecycle на Intermediate сертификациските модули, кои можат да се земат како самостојни квалификации или со цел стекнување на доволно кредити за ITIL® Service Management Expert сертификатот. 

По завршувањето на курсот и задолжителната лична студија, слушателите ќе можат да го положат ITIL® Intermediate испитот за Service Design и да се стекнат со 3 кредити.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура