ITIL курсеви


Аплицирај
Број на пакети
1

ITIL® курсевите на оваа страница ги нуди ITSM CENTER d.o.o. ATO / Огранок на AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана трговска марка на AXELOS Limited. Сите права се задржани.

ITIL®

ITIL® (IT Infrastructure Library) е најприфатената рамка за ИТ Управување со услуги во светот. Повеќе од 1.5 милиони професионалци поседуваат еден или повеќе ITIL® сертификати.

Збир на најдобрите практики

ITIL® се состои од кохерентен збир на најдобрите практики извлечени од многу јавни и деловни сектори. ITIL® е соодветна рамка за организации кои (редовно) се занимаваат со снабдување, користење или поддршка на ИТ услугите.
ITIL® се базира на практиката на управување со ИТ услуги и се очекува да продолжи да биде водечка рамка уште долго време.

Практиката на управување со ИТ услуги

Многу организации се силно зависни од нивната ИТ.
ITIL® ја обезбедува најдеталната документација за успешно поставување на процесите за управување во ИТ-организацијата. Докажаните практични решенија ги формираат упатствата за ова. ITIL® ги исполнува различните меѓународни стандарди за квалитет, вклучувајќи го и ISO / IEC 20000 сертификатот.

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на ITIL Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Поделба на ITIL нивоата на сертификација

Foundation

 • ITIL® Foundation Professional

ITIL® Intermediate

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Operation
 • Service Transition
 • Continual Service Improvement
 • Operational Support & Analysis
 • Service Off erring & Agreements
 • Planning, Protection & Optimization
 • Release, Control & Validation

Expert

 • Managing Across the Lifecycle

Master

 • ITIL® Master Qualification