Дизајн на прототипна веб страна
UX/UI Design & Adobe XD
Аплицирај
Почеток на курсот
21 Авг 2019
Број на часови
30
Цена на курсот
12.000 МКД

Опис на курсот

UX/UI (User Experience/User Interface) корисничките принципи се нови правила во процесот на веб дизајнирање и целосно насочени кон корисникот. Првично, овој курс ќе Ви помогне да направите разлика помеѓу дизајните на корисничко искуство UX и кориснички интерфејс UI, а покасно ќе ги совладате содветните теми работејќи на зададена проектна задача.

UX дизајнот опфаќа истражување и дефинирање стратегија за корисникот, изработка на информациска архитектура и структура на веб страна, како и имплементација со тестирање на идејата. Додека, UI дизајнот опфаќа принципи на дизајнирање на кориснички интерфејс на веб страна, креирање прототип за веб проект „Mock-up“ со помош на алатката Adobe XD.

Како финален производ од овој курс ќе добиете дизајн на прототипна веб страна прилагодлив за различна големина на уреди кој можете да го експортирате и споделите со Вашите соработници.


Содржина на курсот

User Experience (UX) Design

 • Креирање на стратегија на производ
 • Прилагодување на бизнис целите со корисничките потреби
 • Анализа на потенцијални проблеми и решенија
 • Креирање на корисники профили и сценарија
 • Креирање на мапа на корисничко искуство
 • Поставување на структура на веб страна

User Interface (UI) Design

 • Принципи на веб дизајн
 • Дефинирање на корисничка интеракција
 • Евалуација на интерфејс и негово унапредување
 • Креирање и имплементација на нов визуелен јазик
 • Креирање на прототип и тестирање на идеја

Adobe XD CC

 • Како да започнете
 • Запознавање со работната околина
 • Поставување на проект
 • Креирање графики
 • Додавање слики и текст
 • Организирање содржина
 • Работа со средства и СС библиотеки
 • Користење ефекти и повторувачки гридови
 • Прототипирање
 • Споделување на прототипот
 • Споделување на дизајнот и експортирање

Лице за контакт

м-р Ангелина Канчевска
Раководител на Веб дизајн Training Department
+389 71 223 993, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

Oсновни познавања за работа со компјутери и оперативниот систем Windows.

Материјал за курсот

Секој посетител ќе добие копија од книга за темите поврзани со UX/UI дизајн и најновото издание од книгата "Adobe XD CC classroom in a book" која е дел од официјалниот серијал за обука на Adobe софтверот, развиена со поддршка на Adobe експертите. Вежбите се дизајнирани на начин да Ви овозможат учење според вашите потреби и ритам на учење.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура