Maya + ACU Exam
Autodesk Авторизиран Тренинг


Аплицирај
Почеток на курсот
14 Ное 2019
Број на часови
40
Цена на курсот
14.500 МКД

За кого е наменет курсот

Независно дали сте професионален графички дизајнер, специјалист за анимација или почетник, Autodesk Maya ќе ве воведе во индустриските стандарди на 3-димензионалното моделирање и анимација.
Maya e комплетно 3-димензионално решение за визуелни ефекти, креирање на високо квалитетни содржини за филм и телевизија, игри и комерцијални спотови, како и моќни алатки за визуелизација.


Содржина на курсот

 • Запознавање со интерфејсот на Maya
 • Запознавање со манипулатори, погледи, контрола на камерите, hotbox
 • Примитиви, трансфер на објекти, парентирање и групирање на објекти
 • Запознавање со Outliner и Hypergraph
 • Криви
 • Креирање и едитирање на криви
 • Полигонало моделирање
 • Запознавање со Modeling Toolkit
 • Запознавање на алатките: Extrude, Edge Loop, Mirror Geometry, Sculpt Geometry, Smooth Mesh Preview, Bridge, Mirror Cut, Quad Draw, Bevel
 • Проектирање на криви
 • Моделирање со симетрија
 • Запознавање на NURBS примитиви.
 • Креирање на NURBS примитиви
 • Запознавање на алатките: Revolve, Trim Surface, Bevel Plus и Loft
 • Проектирање криви на NURBS примитиви.
 • Конвертирање на NURBS во полигонален објект
 • Текстури
 • Запознавање со Hypershade и материјалите во Maya
 • Креирање на UV мапи
 • Доделување на текстура
 • Ригинг
 • Запознавање со зглобови (joints)
 • Креирање на скелет
 • Креирање на IK управувачи
 • Анимирање на модел
 • Креирање на анимациски пози
 • Запознавање со Graph editor
 • Запознавање со V-Ray
 • Запознавање со светлата и материјалите во V-Ray
 • Обука во Autodesk Авторизиран Тренинг Центар
 • Работа на лиценциран Autodesk софтвер
 • Обука спроведена од страна на Autodesk Certified Instructor
 • Литература во најновата верзија со вежби за секој курс
 • Сертификат за посета на курс издаден од Autodesk

Лице за контакт

Мирослав Клампфер
Раководител на Autodesk Training Department
+389 70 358 369

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека имаат основно познавање на работа со компјутери и Windows.

Материјал за курсот

 • Официјална литература на Autodesk - Autodesk Official Training Courseware на англиски јазик и ЦД со вежбите.
 • По завршување на курсот секој слушател добива Autodesk Certificate of Completion.

Сертификат: Autodesk Certified User

Јаките дизајнерски софтверски вештини секогаш се одлично средство за напредок  во академските и професионалните области. Учењето на врвните дизајнерски софтвери од Autodesk заедно со Autodesk User Certification им дава можност на сите студенти да имаат огромна предност во образованието или кариерата.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура