3DS Max & V-ray + ACU Exam
Autodesk Авторизиран Тренинг


Аплицирај
Почеток на курсот
Број на часови
40
Цена на курсот
15.500 МКД

За кого е наменет курсот

3DS Max & V-ray е моќна алатка за тродимензионално моделирање, рендерирање и анимација. Наменета е за корисници кои се занимаваат со дизајн на 3D објекти, како архитекти, дизајнери на рекламни спотови, креатори на мултимедијални презентации и сл.


Содржина на курсот

 • Запознавање со програмскиот интерфејс
 • Креирање на основни 2Д форми и менување на нивните параметри
 • Изработка на сложени 2Д форми и нивно едитирање.
 • Креирање на едноставни 3Д објекти од сложени 2Д форми.
 • Прецизно цртање со помош на align и snap
 • Изработка на врати и прозори и прецизно поставување на ѕид
 • Креирање на стандардни и продолжени 3Д објекти
 • Изработка на сложени 3Д објекти (пресек помеѓу два или повеќе објекти)
 • Вовед во Материјали и работа со материјал едитор
 • Креирање на едноставни материјали и менување на нивната рефлексија и текстура
 • Доделување на различни материјали на различни делови од објект
 • Креирање на библиотека од материјали
 • Снимање на материјали
 • Вовед во анимација
 • Креирање на основна анимација
 • Вовед во камери
 • Креирање на едноставни анимации
 • Користење на curve editor
 • Анимирање на камери со помош на path constraint (движење на камери по патека)
 • Вовед во светла
 • Дневно осветлување (daylight system)
 • Светлечки тела (free light, target light)
 • Визуелизација на финален производ (render)
 • Вовед и инсталација на vray

 • Обука во Autodesk Авторизиран Тренинг Центар
 • Работа на лиценциран Autodesk софтвер
 • Обука спроведена од страна на Autodesk Certified Instructor
 • Литература во најновата верзија со вежби за секој курс
 • Сертификат за посета на курс издаден од Autodesk

Лице за контакт

Мирослав Клампфер
Раководител на Autodesk Training Department
+389 70 358 369, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека имаат основно познавање на работа со компјутери и Windows.

Материјал за курсот

 • Официјална литература на Autodesk - Autodesk Official Training Courseware на англиски јазик и ЦД со вежбите.
 • По завршување на курсот секој слушател добива Autodesk Certificate of Completion.

Сертификат: Autodesk Certified User

Јаките дизајнерски софтверски вештини секогаш се одлично средство за напредок  во академските и професионалните области. Учењето на врвните дизајнерски софтвери од Autodesk заедно со Autodesk User Certification им дава можност на сите студенти да имаат огромна предност во образованието или кариерата.

Попуст

Наведените попустите не се комбинираат и истите се поддршка кон младите, невработените лица, како и кон лојалните слушатели.

 • 10 % за посета на прв курс – ученик, студент, невработено лице
 • 10 % за посета на втор курс – секој слушател
 • 15 % за посета трет и повеќе курсеви – секој слушател

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура