3D Studio Max Design
3D Studio Max Design
Аплицирај
Почеток на курсот
6 Апр 2019
Број на часови
30
Цена на курсот
6.800 МКД

Опис на курсот

Еден од најкреативните курсеви за деца, каде децата ги развиваат своите креативни вештини е курсот за 3D Studio Max. Се запознаваат со 3Д просторот и учат истиот да го разберат. 3D Studio Max e програм кој овозможува изработка на тродимензионални графики – слики и анимации. Многубројните вградени ефекти ја олеснуваат изработката на специјалните видео монтажи.


Содржина на курсот

 • Алатки за селекција и манипулација, навигација и прилагодување на работниот простор, мерни единици.
 • Креирање на основни 2Д форми и менување на нивните параметри
 • Изработка на сложени 2Д форми и нивно едитирање.
 • Креирање на едноставни 3Д објекти од сложени 2Д форми.
 • Прецизно цртање со помош на align и snap
 • Изработка на врати и прозори и прецизно поставување на ѕид
 • Креирање на стандардни и продолжени 3Д објекти
 • Изработка на сложени 3Д објекти (пресек помеѓу два или повеќе објекти)
 • Вовед во Материјали и работа со материјал едитор
 • Креирање на едноставни материјали и менување на нивната рефлексија и текстура
 • Доделување на различни материјали на различни делови од објект
 • Креирање на библиотека од материјали
 • Снимање на материјали
 • Вовед во анимација
 • Креирање на основна анимација
 • Вовед во камери
 • Креирање на едноставни анимации
 • Користење на curve editor
 • Анимирање на камери со помош на path constraint (движење на камери по патека)
 • Вовед во светла
 • Дневно осветлување (daylight system)
 • Светлечки тела (free light, target light)
 • Визуелизација на финален производ (render)
 • Вовед и инсталација на vray

Лице за контакт

Наташа Ристеска Тодоровска
Раководител на Детски Едукативен Центар
+389 71 262 728, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења за курсот

За посетителите на овој курс се подразбира дека имаат основни познавања на работа со компјутери и Windows.

 • Секое дете работи самостојно на свој компјутер
 • Бесплатни прирачници за секој курс
 • Диплома за завршен курс

Попуст

 • Доколку слушателот посетувал било кој од нашите курсеви, за секој нареден курс добива 15% попуст од основната цена.
 • За уплата на два курса однапред се добива попуст од 20% попуст на целосната сума.

Начин на плаќање

 • Во готово или со уплатница
 • Дебитна и кредитна картичка
 • Рати без камата со кредитна картичка на Стопанска банка
 • На фактура