Професори за внатрешен дизајн
Аплицирај
Трајче Стојанов
Професор на Семос Академија за внатрешен дизајн
Славе Ѓорѓевски
Професор на Семос Академија за внатрешен дизајн
Марија Магдеска
Професор на Семос Академија за внатрешен дизајн
Мирослав Клампфер
Професор на Семос Академија за внатрешен дизајн

Професори

Признаени професионалци и сертифицирани Autodesk инструктори, со богато портфолио, високо професионални и компетентни за предавања во архитектурата и внатрешниот дизајн.